Essays about: "fourier transform infrared spectroscopy"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the words fourier transform infrared spectroscopy.

 1. 1. Evaluation of the effects of four consolidants on matte paint and their ageing

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Angela Caira; [2021-09-14]
  Keywords : matte paint; consolidant; artificial ageing;

  Abstract : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 30 HECSecond Cycle2021:23.... READ MORE

 2. 2. Microplastics in the Gulf of Bothnia, SwedenA comparison between Österfjärden and Örefjärden.

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Emma Overgaard; [2021]
  Keywords : IR; Microplastic; pollution; polymer composition; surface water; visual characterization;

  Abstract : Microplastics are emerging pollutants in the marine environment, including a range of polymers modified by varying quantities of additives and sorbed pollutants, differing in size, colour, and shape. This study focuses on characterization and quantification through visual characterization of microplastics >300 μm in surface water and at 5-meter depth in the Gulf of Bothnia. READ MORE

 3. 3. Development Of Bio-Based Thermosetting Resins

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Snehaben Gaurangkumar Mistry; [2021]
  Keywords : Bio-based polymer; Resin; lactide; lactone; isosorbide; butanediol; polymerisation; characterisation; FTIR; NMR; TGA; DMA;

  Abstract : Thermoset polymers are widely used polymers in the world, but Increase in global plastic pollution and lack of fossil fuel stimulates intense research towards environmentally sustainable materials. Bio-based unsaturated polyesters (UPs) would be an excellent solution to replace oil-based synthetic polyesters. READ MORE

 4. 4. Dispersed bio-based binders as drop-in solution for non-woven industry

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Emma Ingo; [2021]
  Keywords : Dispersion; Modified Biopolymers; Non-Woven; Binders; Green Chemistry; Dispersion; Modifierade Biopolymerer; Non-Woven; Bindemedel; Grön Kemi;

  Abstract : Sammanfattning på svenska: Målet med projektet var att utveckla ett system av disperserade bindemedel för non-wovenindustrin som inte förutsätter omfattande förändringar i befintliga processer. Bindemedlet ska vara biobaserat, bionedbrytbart och endast bestå av byggstenar som är matkontaktsgodkända av FDA och BFR. READ MORE

 5. 5. Structural modifications of polyester fibres induced by thermal and chemical treatments to obtain high-performance fibres

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Kartikeya Sharma; [2021]
  Keywords : PET fibres; P3HB fibres; Radial gradient; Chemical modification; Thermal annealing; High-performance fibres; PET-fibrer; P3HB-fibrer; Radiell lutning; Kemisk modifiering; termisk glödgning; högpresterande fibrer;

  Abstract : Del A: Polyetylentereftalat fibrer I detta arbete presenteras olika metoder för att framställa monofilament av polyetylentereftalat (PET) (diameter: 30-50 µm) med en radiell gradient. Nyutvecklad Raman-spektroskopiteknik har använts för att kartlägga dessa inducerade radiella gradienter i t.ex. kristallinitet. READ MORE