Essays about: "fragmented coronoid process"

Found 4 essays containing the words fragmented coronoid process.

 1. 1. Genetic and phenotypic analysis of elbow dysplasia in four large Swedish dog breeds : an evaluation of the screening programme and clinical symptoms

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Medved; [2020]
  Keywords : elbow dysplasia; screening; fragmented coronoid process; osteochondritis dissecans; ununited anconeal process; elbow incongruity;

  Abstract : Elbow dysplasia (ED) is a common hereditary disease in dogs. Elbow dysplasia develops during the critical growth period between 4-12 months of age in large breed dogs and causes pain and lameness in the front limbs. In worst case it can lead to euthanasia. READ MORE

 2. 2. Armbågsledsdysplasi hos växande hundar : fyra komplexa tillstånd

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elsa Alkelin; [2018]
  Keywords : armbågsledsdysplasi; AD; hund; inkongruens; UPA; FCP; OCD; osteoartrit; index;

  Abstract : Armbågsledsdysplasi, ED, är ett samlingsbegrepp för fyra polygena och multifaktoriella patologanatomiska tillstånd. De ledsjukdomar som ingår i begreppet är inkongruens, ununited processus anconeus (UPA), fragmented medial coronoid process (FMCP) och osteochondrosis dissecans (OCD). READ MORE

 3. 3. Radiologiska och artroskopiska fynd hos hundar diagnosticerade med fragmenterad medial coronoidprocess och osteochondros i armbågsleden : samt resultat från SKK-screening

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Frida Sjöberg; [2016]
  Keywords : armbågsledsdysplasi; ärftlig ledsjukdom; inkongruens; osteoartrit; radiologi; artroskopi; SKK; avelsindex;

  Abstract : Syftet med studien var att beskriva radiologiska och artroskopiska fynd hos hundar diagnosticerade med fragmenterad medial coronoidprocess (FMCP) och osteochondros (OC) i armbågsleden samt att kartlägga hur många av dessa som hade ett ED-resultat registrerat hos Svenska kennelklubben (SKK). Data samlades in retrospektivt från journaler mellan 2004-2014. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av Di35M-PrLO-projektion av armbågsleden för utlinjering av mediala processus coronoideus hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jerker Kihlström; [2008]
  Keywords : armbåge; hund; processus coronoideus; coronoid process; röntgen; Di35M-PrLO;

  Abstract : The aim of this study is to evaluate an alternative projection of the Medial Coronoid Process (MCP) of the canine elbow joint. The projection (Di35M-PrLO) was, to my knowledge, first mentioned in an article by Haudiquet et al in 2002. READ MORE