Essays about: "framgång"

Showing result 1 - 5 of 375 essays containing the word framgång.

 1. 1. Framgångsfaktorer för virkesköpare : en kvantitativ studie bland virkesköpare hos Holmen

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Lars Peter Johansson; [2022]
  Keywords : virkesköp; framgång; råvaruförsörjning; virkesanskaffning; enkät; multivariat dataanalys; köpegenskaper;

  Abstract : Ett ökat behov för de svenska skogsindustriföretagen på skogsråvara har skapat en stor konkurrens bland skogsföretagen att få köpa virke från de privata skogsägarna. Denna stora konkurrens innebär att virkesköparna på skogsföretagen får en allt viktigare roll i att behålla och utöka sitt företags marknadsandelar på den privata skogsägarmarknaden. READ MORE

 2. 2. Orbit-simulator for downstream processes

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Andreas Malmström; [2022]
  Keywords : Chemical engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : In an ever more digitilized society, the transition is palpable also in the pharmaceutical industry. The control system Orbit was developed at the department of chemical engineering at Lund University, to be able to automate downstream processes based on the ÄKTA-system. READ MORE

 3. 3. Modification of lignin derivatives for polymerization in water

  University essay from KTH/Ytbehandlingsteknik

  Author : Adrian Södergren; [2022]
  Keywords : biobased monomer; ferulic acid; radical polymerization; styrenic mononer; lignocellulose; biobaserad monomer; ferulsyra; radikalpolymerisation; styrenliknande monomer; lignocellulosa;

  Abstract : För att möjliggöra en hållbar utveckling skiftar många polymerforskares fokus just nu från att syntetisera polymerer från fossila resurser till att producera biobaserade polymerer från exempelvis träd. Av särskilt intresse är lignin, som utgör ungefär en tredjedel av allt växtmaterial men i nuläget oftast används som bränsle. READ MORE

 4. 4. Matter-streams as sources of the Kerr metric

  University essay from Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Author : Julian Boy; [2022]
  Keywords : General Relativity; Black holes; Physics; Kerr metric; Physics and Astronomy;

  Abstract : An introduction to the thin-shell formalism and distributional approach to General Relativity is provided. The formalism is utilized to investigate possible distributions of matter that can act as a source to the Kerr metric. READ MORE

 5. 5. Augmentation for Generalization

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Joel Ottosson; [2022]
  Keywords : machine learning; microscopy; segmentation; augmentation; neural network; Mathematics and Statistics;

  Abstract : To be able to automatically segment cells in microscopic images would give biologist a new tool to gather crucial data in quantities not possible by manual work. This is however not a trivial problem and has proven to be very difficult, especially if the images are in 3D. READ MORE