Essays about: "frigående"

Showing result 11 - 15 of 23 essays containing the word frigående.

 1. 11. Emerging infectious diseases : using PCV2 as a model of disease transmission dynamics at the livestock-wildlife interface in Uganda

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnea Jonsson; [2013]
  Keywords : PCV2; disease transmission; livestock-wildlife; emerging infectious diseases EID ; sjukdomstransmission; vilda djur – tamdjur; EID; Uganda;

  Abstract : Uganda anses vara ett högriskland för utveckling av nya plötsligt uppdykande sjukdomar (emerging infectious diseases, EID). Grisproduktionen i Uganda har ökat drastiskt de senaste åren och en stor del av Ugandas grisar är frigående. De kan därför lätt komma i kontakt med vilda djur i deras närområde. READ MORE

 2. 12. Leptospirosis in dogs in Lima, Peru : description of changes in serology, hematology, blood chemistry and urinalysis before and after one month of treatment

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sophie Hedberg; [2013]
  Keywords : leptospira; leptospirosis; dog; canine; Peru; renal disease; hepatic disease; serology;

  Abstract : Uganda anses vara ett högriskland för utveckling av nya plötsligt uppdykande sjukdomar (emerging infectious diseases, EID). Grisproduktionen i Uganda har ökat drastiskt de senaste åren och en stor del av Ugandas grisar är frigående. De kan därför lätt komma i kontakt med vilda djur i deras närområde. READ MORE

 3. 13. Effekten av flubendazol mot Ascaridia galli hos värphöns

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mikael Nylund; [2013]
  Keywords : Ascaridia galli; agargel-inkubation; behandlingseffekt; flubendazol; histotropa larver; värphöns;

  Abstract : I studien undersöktes effekten av avmaskningsmedlet flubendazol (Verminator®) mot tamhönans spolmask Ascaridia galli. Undersökningen genomfördes i en flock med frigående värphöns på en kommersiell anläggning i mellersta Sverige. Besättningen hölls inomhus i ett hus med värpreden i två våningsplan och ströbädd. READ MORE

 4. 14. Effekt av gruppstorlek hos värphöns i inredda burar på välfärd och produktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Malin Boyner; [2013]
  Keywords : väphöns; inredd bur; gruppstorlek; välfärd; produktion; beteende;

  Abstract : Den inredda buren är en kompromiss mellan frigående system och konventionella burar, och syftar till att ge hönsen möjlighet att i större utsträckning kunna utföra sina naturliga beteenden. Utanför Sverige är näbbtrimning vanligt förekommande och därmed även större gruppstorlekar. READ MORE

 5. 15. Zoonotic Pathogens at the Interface between Humans and Animals in Cambodia, a Rural Approach

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sunniva Elwing; [2013]
  Keywords : zoonotic pathogens; Cambodia; rural; participatory action reseaarch PAR ;

  Abstract : A zoonosis is a disease or infection that is naturally transmitted between vertebrate animals and humans. The majority of infectious diseases that affect humans are zoonoses. READ MORE