Essays about: "frigående"

Showing result 16 - 20 of 23 essays containing the word frigående.

 1. 16. Luftkvalitet vintertid för frigående värphöns i stall utan tillsatsvärme : utvärdering av en föreslagen kontrollista

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sofia Holmberg; [2013]
  Keywords : värphöns; luftkvalitet; ammoniak; temperatur; ventilation; relativ luftfuktighet; ströbädd; torrsubstanshalt; produktion;

  Abstract : Luftkvalitén vintertid i stall för frigående värphöns är ett omdiskuterat ämne inom svensk äggnäring. Djurens välfärd är grunden till en effektiv produktion och ventilationen i stallarna har en stor inverkan på detta. READ MORE

 2. 17. Minimivärde för pungomkrets hos baggar av texelras

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lovisa Ronnfors; [2012]
  Keywords : Får; Reproduktion; Testikelmätning; Kroppsvikt; testikelstorlek;

  Abstract : En välfungerande bagge är av största vikt för en effektiv och framgångsrik fårproduktion, eftersom man i de allra flesta fall använder sig av naturlig betäckning med en frigående bagge. När man gör en så kallad breeding soundness evaluation för att utvärdera baggars potentiella reproduktionsförmåga ingår flera olika moment i undersökningen, bland annat pungomkretsmätning och palpation av könsorganen. READ MORE

 3. 18. Skånska konsumenters köpargument för importerat nötkött : en kvalitativ undersökning i södra Skåne

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Marie Andersson; [2012]
  Keywords : konsument; utländskt nötkött; brasilianskt nötkött; mervärde;

  Abstract : Den svenska nötköttsproduktionen möts av konkurrens från importerat nötkött som har likvärdiga mervärdesfaktorer, men ett lägre pris. Nötkött från Brasilien och USA kan ses som konkurrenter, då de konkurrerar med nötkött som har ett högre pris och anses ha likvärdiga mervärden såsom frigående djur, bra köttkvalitet och god smak. READ MORE

 4. 19. Varglav (Letharia vulpina) : en skogshistorisk analys vid Grundagssätern i Norra Dalarna

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : John Halvarsson; [2011]
  Keywords : Varglav; Letharia vulpina; skogshistoria; brandhistorik; kulturspår; epifytiska lavar; signalarter;

  Abstract : Forskning som rör varglav (Letharia vulpina L.) är relativt ringa både i Sverige och internationellt. Idag anses varglaven vara hotad och på tillbakagång. READ MORE

 5. 20. Högbeläggningssystem för frigående värphöns : erfarenheter 2011

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Johannes Nyrot; [2011]
  Keywords : Högbeläggning; Flervåningssystem; Värphöns;

  Abstract : .... READ MORE