Essays about: "frigående"

Showing result 6 - 10 of 23 essays containing the word frigående.

 1. 6. Frigående hundar (Canis familiaris) : är de ett hot mot vilda utrotningshotade arter?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Evelina Damm; [2017]
  Keywords : hund; frigående; Canis familiaris; utrotningshotade arter; konkurrans;

  Abstract : Hunden, Canis familiaris, är ett av människans många sällskapsdjur och tros vara det första djuret som domesticerades från anfadern vargen, Canis lupus, för flera tusen år sedan. Antal hundar i världen tros ligga runt 700 miljoner och finns på alla bebodda kontinenter. READ MORE

 2. 7. General health conditions in the dog population of Lilongwe

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sandra Johansson; [2015]
  Keywords : prevalence; infectious agents; dogs; dog population; free roaming dogs; zoonotic disease; animal welfare; Anaplasma spp.; Borrelia burgdorferi; Ehrlichia canis; Dirofilaria immitis; Ancylostoma spp.; Leishmania spp.; Toxocara canis; Toxoscaris leonina; Trichuris spp.;

  Abstract : In many cases, disease in the animal population is regarded as only an animal health issue, but may often also constitute a risk to public health. This applies especially in developing countries where people often are living under conditions of extreme poverty and then often in close proximity to their animals. READ MORE

 3. 8. Fjäderplockning hos värphöns och dess relation till beläggningsgrad i olika inhysningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofie Enström; [2014]
  Keywords : värphöns välfärd; fjäderplockning; välfärd; onaturligt beteende; inhysning; flockstorlek; beläggningsgrad; laying hens; feather pecking; welfare; abnormal behavior; housing; flock size; stocking density;

  Abstract : Majoriteten av alla dödsfall hos värphöns beror på fjäderplockning med efterföljande kannibalism. Fjäderplockningsbeteendet innebär ett mycket stort problem för äggnäringen eftersom det både påverkar fåglarnas välfärd till följd av skador och stress, och dessutom ekonomiska förluster via nedsatt äggproduktion och ökat foderintag. READ MORE

 4. 9. Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik : vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jannike Jönsson; Viola Sverkersdotter; [2014]
  Keywords : liggbås; robot; mjölk; mjölkmängd robot; styrt system; fritt system; Feed first; Milk first; avkastning; kor per robot; kotrafik;

  Abstract : Detta examensarbete är en undersökning av hur många liggbås som finns i olika skötselsystem för robotmjölkning med dels fri kotrafik och dels olika former av styrd kotrafik. Undersökningen föreslogs av Växa Sverige och är en enkät som skickades ut till 70 lantbrukare. Användbara svar till undersökningen lämnades av 44 av lantbrukare. READ MORE

 5. 10. Effect of insoluble fibre enrichment on egg quality in laying hens

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Frida Johansson; [2014]
  Keywords : egg quality; shell quality; insoluble fibre; laying hen; litter consumption;

  Abstract : Studien var en del i ett större projekt som syftade till att undersöka hur värphöns påverkas beteendemässigt och nutritionellt av ökad konsumtion av olöslig fiber. I det nu aktuella projektet undersöktes hur ökat intag av olöslig fiber påverkar äggkvalitén. READ MORE