Essays about: "friluftsliv"

Showing result 1 - 5 of 63 essays containing the word friluftsliv.

 1. 1. Blicka ut och blicka in : ett gestaltningsförslag för Torsburgens nya naturstig

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Susanna Palmqvist; [2023]
  Keywords : naturstråk; gestaltning i naturmiljö; inkluderande friluftsliv; Gotland; Torsburgens naturreservat;

  Abstract : Sveriges naturvårdslag säger att vi har en skyldighet att skydda natur och att göra den tillgänglig för alla. Naturområden skyddas av flera anledningar, dels för bevarandet av biologisk mångfald, dels för att ge människor plats för friluftsliv. READ MORE

 2. 2. How does previous experience affect preference in an environment for outdoor recreation? : using the PSD model to identify environments for different outdoor recreation needs

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Sanna Almqvist; [2022]
  Keywords : outdoor recreation; experience; preference; perceived sensory dimensions; affordances; restoration;

  Abstract : This study investigates how previous experience affect preference of environments for outdoor recreation. The Perceived Sensory Dimensions model was used to categorise perceived qualities at preferred places. A survey with 10 questions was sent out in social media and in a newsletter to all members of the Swedish Outdoor Association. READ MORE

 3. 3. Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö : en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Vera Lundqvist; Olivia Persson; [2022]
  Keywords : Storslagen fjällmiljö; fjällen; rennäring; turism; fysisk planering; värderingar;

  Abstract : De svenska fjällområdena med dess vidsträckta landskap och unika artsammansättning hotas av framtidens klimatförändringar, vilka väntas medföra en förlust av befintliga livsmiljöer. Fjällmiljön hotas även av ett ökat intresse för exploatering. READ MORE

 4. 4. Falling between the chairs or too many chairs to fall on? A narrative policy analysis of outdoor recreation in Swedish policymaking

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Anna Elfström; [2022]
  Keywords : outdoor recreation; narrative policy framework; sustainability science; Swedish politics; sustainable development; public policy making; resource management; Social Sciences;

  Abstract : Friluftsliv, Swedish for outdoor recreation, is a relevant concept for sustainable development, yet as a political objective, friluftsliv is struggling to gain a foothold in Swedish public policymaking. To generate knowledge of how friluftsliv is used in policymaking, and to address the growing demand for friluftsliv by the public, I explore visions of friluftsliv as articulated in the Swedish Parliament Chamber between 2010-2021. READ MORE

 5. 5. Consuming nature : Toward Transformational Sustainability in Swedish outdoor brands

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Klara Wellén; [2022]
  Keywords : Consumer culture; friluftsliv; outdoor sector; communications; Transformational Sustainability;

  Abstract : The accelerated cycle of production and consumption has had tremendous environmental consequences since the 20th century. Corporate interest needed a society of over-consumption, creating the take-make-waste linear systems as we know it. READ MORE