Essays about: "fryst"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word fryst.

 1. 1. Transportation demands : of chilled and frozen groceries

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Viktor Österberg; [2019]
  Keywords : Backpack; Bag; Food Transportation; Groceries; Industrial Design Engineer; Sustainable Design; Hållbar Design; Livsmedel; Matvarutransport; Teknisk Design; Ryggsäck; Väska;

  Abstract : Today focus on the environemnt is bigger than ever before. UN writes in their climate agenda that they by 2030want to cut the food waste per capita in half. READ MORE

 2. 2. Artificiell insemination och embryotransfer hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofie Kieri; [2018]
  Keywords : assisterad reproduktionsteknologi; artificiell insemination; embryotransfer; hund;

  Abstract : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva artificiell insemination (AI) och embryotransfer (ET) för hund. Den tar upp vad det finns för olika alternativ vid AI och jämför dessa med varandra. För ET är syftet att titta närmare på hur långt forskningen har kommit inom området och ta upp möjligheter och svårigheter med ET hos hund. READ MORE

 3. 3. Frigörelse av fosfor från färskt, fryst och torkat växtmaterial : ett laboratorieförsök för att öka förståelsen för fosfordynamiken inom växtodlingen

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Jon Wessling; [2015]
  Keywords : fosforförluster; fosforutlakning; frysning; tining; ytavrinning; freezing; losses; phosphorus; plant material; residue; thawing;

  Abstract : Phosphorus is the single most potent contributor to eutrophication of freshwater and has also been shown to contribute to the toxic algae blooms in the Baltic sea. The dynamics and paths of losses of phosphorus from arable lands are not fully understood. It is known that phosphorus can be lost directly from plant material to water. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av sojalecithin som ett alternativ till äggula vid frysning av hundsperma

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elaine Sandell; [2015]
  Keywords : spermafrysning; hundsperma; sojalecithin; äggula; cryopreservation; canine semen; soybean lecithin; egg yolk;

  Abstract : Fryst eller kyld sperma används ofta vid artificiell insemination på hund. Skador kan uppstå på spermierna under frysningsprocessen. För att spermierna ska bibehålla sin viabilitet och undvika skador tillsätts spädningsvätskor som bland annat innehåller sockerarter, antibiotika, glycerol och äggula. READ MORE

 5. 5. Olika protokoll vid upptining av tjursperma : effekt på spermans kvalitet och temperatur

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Boëthius; [2014]
  Keywords : Spermakvalité; Upptining; Fryst sperma; Tjur; Temperatur;

  Abstract : Artificiell insemination (AI) har revolutionerat reproduktionen och husdjursaveln sedan den första inseminationen gjordes 1784. När man 1949 upptäckte att spermier kunde överleva djupfrysning och upptining underlättades AI-arbetet ytterligare. READ MORE