Essays about: "fungi"

Showing result 1 - 5 of 268 essays containing the word fungi.

 1. 1. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara)

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Loka Cehlin Norrman; [2022]
  Keywords : Solanum dulcamara; besksöta; mykorrhiza; AM; DSE; Inokulering; genotyp; fenotyp; friland; odlingskammare;

  Abstract : Vi lever i en evigt föränderlig värld där dagens miljöförändringar i samband med en ökad population ställer höga krav på våra bönder att producera starka och motståndskraftiga grödor. Ett sätt att bemöta dessa problem kan vara att använda sig av naturliga biostimulanter i sin odling som förbättrar växternas allmänna tillstånd. READ MORE

 2. 2. Production of filamentous fungal biomass on waste-derived volatile fatty acids for ruminant feed supplementation and it's in vitro digestion analysis

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Mohammadali Bouzarjomehr; [2022]
  Keywords : VFAs volatile-fatty-acids ; Fungi production; Feed production.; Fermentation processes; Aspergillus oryzae; A. oryzae fungal biomass; Sustainability; Rumen fluids; Evaluation of the digestibility of the produced fungal biomass; TT method analysis; Gas production method; Nylon bag method analysis;

  Abstract : Single cell proteins such as that of edible filamentous fungal biomass are considered as a promising sustainable source of animal feed supplementation. Filamentous fungi can be cultivated on different organic substrates including volatile fatty acids (VFAs) such as acetic, propionic, and butyric acids. READ MORE

 3. 3. Biologisk bekämpning av rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi & Meloidogyne fallax

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ellen Johansson; [2022]
  Keywords : Växtparasitära nematoder; Sedentära nematoder; Tillsättande biologisk bekämpning; Pasteuria spp.;

  Abstract : Bland de växtparasitära nematoderna är släktet rotgallnematoder ett av de ekonomiskt sett mest betydelsefulla. I Sverige har ett flertal arter av rotgallnematoder påträffats och bland de som senast påträffats hör Meloidogyne chitwoodi och M. fallax som upptäcktes i Sverige år 2017 respektive 2018. Meloidogyne chitwoodi och M. READ MORE

 4. 4. Detection Of Soil Borne Pathogens Causing Pea Root Rot Using Minion

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Alvine Lum Bongam; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Peas are small spherical seedpod of the pod fruit Pisum sativum. It is of great nutritional value containing vitamins, carbohydrates, proteins, and several minerals. A variety of diseases affects peas through a number of pathogens including insects, viruses, bacteria and fungi. READ MORE

 5. 5. Identifying prognostic biomarkers for severe sepsis disease and 28 days mortality

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Gaprielle Massoud; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Sepsis is a complex, deadly, and difficult-to-diagnose disease characterized by anomalies in numerous life-threatening organ failures caused by an improper host response to an infecting organism such as bacteria, fungi, or viruses. Patient characteristics such as age and immunologic state, infection factors, and environmental factors such as nutritional status affect sepsis prognosis and make it difficult and a common cause of mortality. READ MORE