Essays about: "fysikalisk"

Showing result 1 - 5 of 101 essays containing the word fysikalisk.

 1. 1. Synthesis and Characterization of Materials for Carbon Based Hybrid Asymmetric Supercapacitor Electrodes

  University essay from KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Author : Avital Cherednik; [2023]
  Keywords : Supercapacitor; hybrid supercapacitor; metal oxide nanoparticles; carbon electrodes; ionic liquid; Superkondensator; hybrid superkondensator; metaloxid nanopartiklar; kolelektroder; jonvätska;

  Abstract : Superkondensatorer är energilagringsenheter som har uppmärksammats mer under det senaste decenniet. Några av de fördelar som dessa enheter har varit är lagring av hög effekttäthet, förlängda livscykler och snabba laddnings- och urladdningstider. READ MORE

 2. 2. Exploring New Physics Through Collider and Gravitational Wave Measurements with Artificial Neural Networks: the Case Study of QCD-like Technicolor

  University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik - Geonomgår omorganisation

  Author : Ashar Ahmed Kamal; [2023]
  Keywords : Artificial Neural Networks; ANN; Beyond the Standard Model; BSM; parameter space scan; Physics and Astronomy;

  Abstract : With physicists actively exploring Beyond the Standard Model (BSM) theories that may fill in the gaps of the Standard Model (SM), a fundamental question arises: which parameters hold physical significance? In this thesis, we present our initial progress towards the development of a model-independent artificial intelligence framework designed for conducting parameter space scans in BSM scenarios. Our framework incorporates several publicly available high-energy physics packages, namely SPheno, HiggsBounds, HiggsSignals, and CosmoTransitions. READ MORE

 3. 3. Hur mår Östhammarsfjärden? : vårblomning som möjlig indikator på vattenkvalitet

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Freja Westermark; [2023]
  Keywords : Vattenkvalitet; bioindikator; plankton; kväve; fosfor; närsalter; Östhammar;

  Abstract : Denna uppsats undersöker vattenkvaliteten i Östhammarsfjärdarna med fokus på näring och algblomning. Provtagning utfördes för att undersöka om planktonanalyser gav samma resultat som fysikalisk-kemiska analyser. READ MORE

 4. 4. Fabry Pérot Nanocavity Produced via Solution Methods

  University essay from Uppsala universitet/Materialfysik; Uppsala universitet/Fysikalisk kemi

  Author : Stylianos Kioumourtzoglou; [2023]
  Keywords : Plasmonics; Photocatalyis; Fabry Pérot nanocavity;

  Abstract : Plasmonics have attracted significant attention from the scientific community for photoelectrode technologies since they offer tunability, large light absorption cross-sections, transparency and potential scalability. On the downside, plasmonics exhibit large absorption cross sections in a narrow window compared to the total electromagnetic spectrum, leading to relatively small efficiencies. READ MORE

 5. 5. Method for separation of mono-, and di-saccharides with microchip capillary electrophoresis

  University essay from KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Author : Filip Friberg; [2023]
  Keywords : capillary electrophoresis; saccharide; cell culture; biopharmaceutical; microchip; kapillärelektrofores; sackarid; cellodlingsmedium; bioläkemedel; mikrochip;

  Abstract : Biologiska läkemedel är läkemedel som tillverkas från cellodling och är en växande industri. Varje år tillverkas nya biologiska läkemedel, vilket ställer högre krav på metoder för att kunna mäta och kontrollera processparametrar av tillverkningen. READ MORE