Essays about: "fysisk aktivitet"

Showing result 1 - 5 of 184 essays containing the words fysisk aktivitet.

 1. 1. Effect of physical training on hemoglobin-A1c in patients with type 2-diabetes : A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Author : Markus Nilsson; [2020]
  Keywords : Fysisk aktivitet; fysisk träning; hemoglobin-A1c; kondition; styrketräning; typ 2-diabetes;

  Abstract : Bakgrund: Hemoblobin-A1c är ett mått på blodsockrets medelvärde efter mellan 60-90 dagar och är en grundläggande indikator på blodsockerkontrollen hos patienter med typ 2-diabetes. Kondition- och styrketräning har visat sig kunna påverka hemoglobin-A1c och används därför som en av flera behandlingsformer hos patienter med typ-2 diabetes. READ MORE

 2. 2. Lek med cykeltema : designriktlinjer för trafiklekplatser

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elis Annersten; [2020]
  Keywords : trafiklekplats; lekplatskvalitet; designriktlinjer; cykling; barn; unga;

  Abstract : En ökad cykling är positivt för miljön och folkhälsan samt för att skapa mer attraktiva och trafiksäkra städer. För barn och unga är cykling en viktig källa till fysisk aktivitet men också för ökad rörelsefrihet. Barn och ungas cykling har dock minskat de senaste decennierna. READ MORE

 3. 3. Are you ok app

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Peder Nilsson; Kasper Kold Pedersen; [2020]
  Keywords : Fall detection; GPS; Android; Xamarin; IoT Hub; Azure; Stream Analytics; Smartphone; Emergency; System; Cloud storage;

  Abstract : Denna avhandling beskriver hur en smartphone-baserad larm-applikation som ger säkrare resor för cyklister och löpare kan konstrueras. Genom att övervaka och utvärdera GPS-data från telefonen över tid skickar den föreslagna applikations-prototypen, namngiven till Are You OK App (AYOKA), automatiskt SMS-meddelanden och initierar telefonsamtal till kontakter i en lista konfigurerad av användaren när densamme har råkat ut för ett fall. READ MORE

 4. 4. Time perspectives during Covid-19

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Alexander Edin; [2020]
  Keywords : time perspective; ZTPI; S-ZTPI; COVID-19; COVID-19 Sweden; physical distancing; pandemic; Psychology; Cognition; Cognitive Science; tidsperspektiv; ZTPI; S-ZTPI; COVID-19; COVID-19 Sverige; fysisk distansering; pandemi; psykologi; kognition; kognitionsvetenskap;

  Abstract : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan individers olika tidsperspektiv (TP) med deras rörelse i samhället och mängd av fysiska kontakter i relation till de nationella rekommendationerna om fysisk distansering under COVID-19-pandemin. En studie (n = 52) utfördes med syftet av att samla grundläggande information om deltagarna tillsammans med ett mått av deras respektive TP utifrån den korta versionen av Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI). READ MORE

 5. 5. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Matz; [2020]
  Keywords : ungdomar; barn; unga; hälsa; lek; stadsplanering; temporär landskapsarkitektur; konst;

  Abstract : Under 1900-talet var Sverige en förebild och internationellt känt för sin stadsplanering med barn i fokus. Det anseendet har vi inte längre. Men att anlägga ett barnperspektiv på staden är avgörande för barns välbefinnande och utveckling. READ MORE