Essays about: "fysisk aktivitet"

Showing result 1 - 5 of 168 essays containing the words fysisk aktivitet.

 1. 1. Can Consumer Wearables Provide Information for Stress Measurements?

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Emilia Törnell; [2019]
  Keywords : Wearables; Heart rate; Accuracy; Feature; Effective; User experience.; Technology and Engineering;

  Abstract : Psychiatric diagnoses are growing as the most common reason for people in Sweden to leave in sick from work, and within this category, stress-related health problems is the largest. At the same time, a market of wearables is exploding with new ways to keep track of health. READ MORE

 2. 2. Developing physical literacy in school children: from the perspective of teachers in physical education and health

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Emelie Svedjer; Monika Lövsund; [2019]
  Keywords : physical literacy; physical education; physical education and health; motivation; confidence; thematic analysis; physical literacy; rörelserikedom; idrott och hälsa; motivation; självförtroende; tematisk analys;

  Abstract : Physical literacy (PL) is defined as the motivation, confidence, physical competence, knowledge, and understanding to value and take responsibility for engagement inphysical activities for life. The concept has become more prominent during recent years and has also inspired the latest curriculum for physical education and health (PEH) in Sweden. READ MORE

 3. 3. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alma-Lena Slipac; Saga Thornberg; [2019]
  Keywords : vardagsrörlighet; fysisk aktivitet; folkhälsa; offentliga miljöer; parkmiljö; landskapsarkitektur; gestaltningsverktyg;

  Abstract : Stillasittande är ett stort problem och dagens fysiska miljöer stödjer inte vardagsrörlighet i den omfattning som behövs. Situationen bidrar till att fler och fler har en ohälsosam livsstil där sjukdomar som är starkt kopplade till fysisk inaktivitet kostar samhället stora summor. READ MORE

 4. 4. Förskolegårdens förutsättningar för fysisk aktivitet : exempel från nya områden i Liljeholmen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellinor Hult Broman; [2019]
  Keywords : förskolegård; fysisk aktivitet; hälsa; stadsplanering; nyexploaterade områden;

  Abstract : Vår hälsa påverkas inte enbart av individuella val. Stadsplaneringen har under decennier format ett samhälle som främjar en stillasittande livsstil, samtidigt som svenskarnas motionsvanor blir sämre. Mängden fysisk aktivitet som barn får i sin vardag är kopplade till faktorer i boendemiljön. READ MORE

 5. 5. Activity and participation among children with cognitive and physical disabilities in Kenya

  University essay from Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Author : Monika Friedrichs; [2019]
  Keywords : child; discrimination; incapability; occupational therapy; arbetsterapi; barn; diskriminering; engagemang; oförmåga;

  Abstract : Background: The possibility of activity and participation is just as important for a child with physical and cognitive disability as for any other child, but the challenges are more extensive for these children when it comes to participation in activities and taking part in social life. Aim: to describe the staffs perception of schoolchildrens activity and participation in schools for children with cognitive and physical disabilities in Kenya. READ MORE