Essays about: "fysisk aktivitet"

Showing result 1 - 5 of 216 essays containing the words fysisk aktivitet.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Keywords : accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Abstract : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. READ MORE

 2. 2. Functional Hypothalamic Amenorrhea : Affected Women’s Perspective on Diagnosis and Treatment

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Linda Lines; [2021]
  Keywords : s public health; patients’ perspectives; healthcare process; infertility; secondary amenorrhea; folkhälsa; patientperspektiv; vårdprocess; infertilitet; sekundär amenorré;

  Abstract : ABSTRACT Functional hypothalamic amenorrhea, FHA, is the clinical diagnosis for a woman in whommenstrual periods have been absent for three months or longer and where no other organic ormedical explanation is found. The aim was to explore characteristics and life experiencesamong women showing signs of FHA and to investigate what diagnoses and treatment/advicethey received when seeking medical help. READ MORE

 3. 3. The development of a novel sport specific isometric strength measurement for para kayak classification : A reliability study

  University essay from Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Author : Matilda Ekman; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : To the author’s knowledge, no research has earlier been done on the development of a sport specific strength measurement system for para kayak classification.Aim: In order to work in line with the International Paralympic Committee, to develop more evidence-based methods for classification, the overall purpose of this study was to design and develop a sport specific test battery to measure force in isometric contractions. READ MORE

 4. 4. Increasing Physical Activity with Gamification : Exploring Competitiveness as a Moderator for Leaderboard Effectiveness

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Fanny Danelid; Elin Fältman; [2021]
  Keywords : gamification; leaderboard; physical activity; competitiveness; cognitive science; spelifiering; topplista; fysisk aktivitet; tävlingsinriktning; kognitionsvetenskap;

  Abstract : Gamification is a strategy for changing behavior that can be used for increasing physical activity (PA). In Sweden, 34% of the population are not active enough and since sedentary behavior is associated with many health risks, this needs to be improved. READ MORE

 5. 5. Stockholmslandskapets uterum : utomhusträning i den urbana staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustaf Viita Adamsson; [2021]
  Keywords : stadsplanering; fysisk aktivitet; stadens uterum;

  Abstract : Mot bakgrunden av att den urbana staden blir allt mer exploaterad och stadens uterum, det vill säga ytorna mellan bebyggelsen, minskar så ska denna uppsats behandla landskapsarkitektur, stadsplanering och fysisk aktivitet i Sveriges huvudstad, Stockholm. I dagens samhälle är en av de främsta folkhälsouppgifterna att få befolkningen mer fysiskt aktiv. READ MORE