Essays about: "fysisk hälsa"

Showing result 1 - 5 of 113 essays containing the words fysisk hälsa.

 1. 1. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 2. 2. "Playing football and studying is a good combination" : Dual Career Motivation, Stressors and Coping in Swedish Football Players

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Malin Svennerlind; Sewit Hagos; [2021]
  Keywords : allsvenskan; coping strategies; Covid-19; division 1; dual career in sport and studies; football; motivation; superettan; stressors; allsvenskan; Covid-19; division 1; dubbla karriärer i sport och studier; fotboll; motivation; stresshantering; stressorer; superettan;

  Abstract : Dual career (DC) means that an athlete combines sport and study/work. A balanced DC strongly depends on an athlete's ability to cope with stressors and is of paramount importance to succeed with both studies and sport (Stambulova et al., 2015; Wylleman & Reints, 2010). READ MORE

 3. 3. Could we use rate of perceived exertion for guiding isometric load in patellar tendinopathy?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Author : Andreas Härdner Lennartsson; [2020-11-09]
  Keywords : Isometric; Load management; Patellar tendinopathy; Rate of perceived exertion;

  Abstract : Kandidatuppsats 15 hpTitel: Could we use rate of perceived exertion for guiding load in patellar tendinopathyFörfattare: Andreas Härdner LennartssonProgram: HälsopromotionNivå: BachelorHandledare: Stefan LindingerExaminator: Dan FranssonAntal sidor: 29 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2020.... READ MORE

 4. 4. Skogsbad för fler : tillgänglighetsanpassning av naturmiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Svensson; Tuva Hardorp; [2020]
  Keywords : shinrin-yoku; grönska; natur; hälsa; rörelseförmåga; rekreation; återhämtning; naturterapi; skogsterapi; skogsvandring;

  Abstract : Med dagens teknikfokuserade och urbaniserade samhälle följer mycket stress och psykisk ohälsa. Personer med olika former av funktionsnedsättning mår dåligt i högre grad än resterande befolkning. Dessutom ökar antalet personer med funktionsnedsättning bland annat på grund av stigande ålder på befolkningen. READ MORE

 5. 5. Täthet ur ett upplevelseperspektiv : en fallstudie om stadsdelen Kungsängen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Josefin Wallbring; [2020]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; socialt hållbar stadsutveckling; förtätning; täthet; upplevd täthet; miljöpsykologi;

  Abstract : I takt med rådande urbanisering förtätas städerna. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv har förtätning ansetts vara gynnsamt i och med dess främjande av en levande stadsdel. READ MORE