Essays about: "fysisk planering"

Showing result 1 - 5 of 214 essays containing the words fysisk planering.

 1. 1. Urban Hospitals : a Spatial Analysis of Hospitals as Urban Sites

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Author : Elin Magdalena Hausenkamp; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : During the ongoing COVID-19 pandemic, lockdowns havepushed urban planners to think aloud about the future of urbanspace in our cities. The hospital is where we confront ourmortality and give ourselves over to other powers, whether it bethose of medicine and technology or some source of faith. READ MORE

 2. 2. Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö : en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Vera Lundqvist; Olivia Persson; [2022]
  Keywords : Storslagen fjällmiljö; fjällen; rennäring; turism; fysisk planering; värderingar;

  Abstract : De svenska fjällområdena med dess vidsträckta landskap och unika artsammansättning hotas av framtidens klimatförändringar, vilka väntas medföra en förlust av befintliga livsmiljöer. Fjällmiljön hotas även av ett ökat intresse för exploatering. READ MORE

 3. 3. “Alla vet ju att Gottsunda är ett av Uppsalas problemområden” : en analys av den fysiska miljöns betydelse för trygghet i ett särskilt utsatt område

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karin Rosén; [2022]
  Keywords : Trygghet; otrygghet; social hållbarhet; brottsprevention; offentlig miljö; särskilt utsatt område; miljonprogrammet;

  Abstract : Syftet med studien var att undersöka hur fysisk utomhusmiljö påverkar upplevelsen av trygghet i ett särskilt utsatt område av miljonprogramkaraktär, samt att diskutera hur planering och gestaltning av dessa miljöer kan bidra till ökad trygghet. Fokus låg på området Valsätra och Gottsunda i Uppsala där specifika områden pekats ut som särskilt otrygga. READ MORE

 4. 4. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Sjöberg; [2022]
  Keywords : Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Abstract : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. READ MORE

 5. 5. Socialt hållbara offentliga platser : en studie av Nobeltorget i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Svensson; Fanny Brånalt; [2022]
  Keywords : torg; public space; social hållbarhet;

  Abstract : Den offentliga ytan är under förändring. I takt med att sociala aktiviteter allt mer sker i privatiserade eller digitala miljöer minskar användningen av den offentliga ytan. Offentliga miljöer är betydande mötesplatser i staden och är viktiga för ett hälsosamt samhälle. READ MORE