Essays about: "fysisk planering"

Showing result 1 - 5 of 186 essays containing the words fysisk planering.

 1. 1. Fysisk planering för begränsad klimatpåverkan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefin Ågren; [2019]
  Keywords : fysisk planering; begränsa klimatförändringarna; kolinlagring; växthusgasutsläpp; urban sprawl; stadsranden; lantbrukslandskap; planetära gränser; klimaträttvisa;

  Abstract : Mänskligheten konsumerar utöver jordens tillgångar. Naturliga system rubbas. Klimatförändringarna hotar världen med extremväder. I Parisavtalet beslutades det att mänskligheten ska arbeta för att bromsa temperaturhöjningen vid 1,5 grader från förindustriell tid. READ MORE

 2. 2. Regenerating Public Space in Residential Areas : Planning and Design Proposal for Oxhagen Residential Area, Kalmar

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Author : Fakinah Nailan Edward; [2019]
  Keywords : Public Space; Residential area; Design Proposal; Oxhagen;

  Abstract : This degree project looks at the effective methods and principles in planning and design for regenerating public space, especially regenerating public space in residential areas. This regeneration of public space is important, as a way to solve problem of unattractiveness, lack of social interaction and insecurity feeling among people or inhabitants in public spaces in residential areas. READ MORE

 3. 3. Agrar planering för ökad livsmedelsberedskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gabriella Croneborg; [2019]
  Keywords : agrar planering; beredskapsplanering; fysisk planering; jordbruk; livsmedelsberedskap; resiliens; självförsörjning;

  Abstract : Detta arbete behandlar beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning. I arbetet diskuteras Sveriges självförsörjningsgrad och hur det svenska lantbruket och Sveriges markanvändning bör ändras för att kunna upprätthålla primärproduktionen under en eventuell avskärmning från omvärlden i händelse av kris eller krig. READ MORE

 4. 4. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ylva Eriksson; [2019]
  Keywords : planeringsunderlag; naturvårdsprogram; naturvård; fysisk planering; kunskapsöverföring;

  Abstract : Denna studie undersöker Kristianstad läns Natur- och kulturmiljövårdsprogram, Från Bjäre till Österlen, från 1996 och dess betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Den pågående förlusten av biologisk mångfald (FN 1992) understryker behovet av fördjupad kunskap om landskapets naturvärden. READ MORE

 5. 5. Development in Coastal Areas in Ronneby Kommun from 1960 to 2018 : GIS-Based Analysis of LIS Areas in Ronneby Kommun (Blekinge, Sweden) Using Orthophotos

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Author : Maximilian Martin Weidenhiller; [2019]
  Keywords : Rural Development; Coastal Protection; Orthophotos; Expert Interview; Spatial Planning;

  Abstract : Since 2009, Swedish municipalities have the possibility of limiting the coastal protection in rural areas with the LIS-tool in order to promote countryside development there. In 2013, Ronneby Kommun pointed out 28 such areas. READ MORE