Essays about: "fysisk planering"

Showing result 1 - 5 of 180 essays containing the words fysisk planering.

 1. 1. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ylva Eriksson; [2019]
  Keywords : planeringsunderlag; naturvårdsprogram; naturvård; fysisk planering; kunskapsöverföring;

  Abstract : Denna studie undersöker Kristianstad läns Natur- och kulturmiljövårdsprogram, Från Bjäre till Österlen, från 1996 och dess betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Den pågående förlusten av biologisk mångfald (FN 1992) understryker behovet av fördjupad kunskap om landskapets naturvärden. READ MORE

 2. 2. Marine Spatial Planning - From a municipal perspective

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Roger Johansson; Frida Ramberg; [2018-09-14]
  Keywords : marine spatial planning; municipalities; knowledge; sustainable development; havsplanering; kommuner; kunskap; hållbar utveckling; MSP;

  Abstract : Havsplanering ämnar att genom fysisk planering av marina områden bidra till en hållbar utveckling därolika intressen kan samsas om havens resurser. Denna masteruppsats inriktar sig på havsplanering frånett kommunalt perspektiv i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur havsplanering utförs påkommunal nivå. READ MORE

 3. 3. Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet : en studie i kommunal planering för social hållbarhet samt av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therese Montelius; Johanna Rosander; [2018]
  Keywords : social hållbarhet; fysisk planering; områdesprogram; kommunal planering; segregation; integration; stadsplanering; strategier för social hållbarhet;

  Abstract : Hållbar utveckling fick sitt internationella genomslag i samband med Brundtlandrapportens publicering år 1987. Hållbarhetsbegreppet består av tre av varandra beroende dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. READ MORE

 4. 4. Barn i fysisk planering : en undersökning av barnperspektiv och barns perspektiv inom kommunal verksamhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lydia Martinsson; Emma Öhrling; [2018]
  Keywords : barnperspektiv; barns perspektiv; dialog; fysisk planering; kommunal verksamhet;

  Abstract : FN:s barnkonvention belyser barns rätt att höras i frågor som rör deras livsmiljö, trots detta får barn sällan sin röst hörd i planeringsprocesser som gäller den fysiska miljön. Vi planerare försöker i många fall utgå från ett barnperspektiv vid planering av barns utemiljö, vilket innebär att vi försöker se världen utifrån barnets synvinkel. READ MORE

 5. 5. Living Condition: : A Case from Developing Country (Bangladesh)

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Author : Ahmed Nurul Hasan Sakkhor; [2018]
  Keywords : liveable; city; Dhaka; Developing; Housing; Traffic; Fast-growing;

  Abstract : I de seneste år har forskning og udvikling på levende byer udviklet sig på grund af kompleksitet og mangfoldighed af levekårsstandarder. Cities all over the world are growing day by day. READ MORE