Essays about: "gårdsbiogasanläggning"

Found 1 essay containing the word gårdsbiogasanläggning.

  1. 1. Utvärdering av viskositet och omrörningsmetod vid gårdsbiogasanläggningar

    University essay from KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

    Author : Pontus Nordgren; [2014]
    Keywords : Viskositet; reologi; omrörning; energiförbrukning; gårdsbiogasanläggning;

    Abstract : Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, har fått i uppdrag av Hushållningssällskapet att se över omrörarprestandan på ca 30 gårdsbiogasanläggningar runt om i Sverige. Detta examensarbete är till för att vara ett stöd i detta arbete och utgöra en teoretisk bakgrund inom omrörning och reologi för JTI. READ MORE