Essays about: "gårdsbutik"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word gårdsbutik.

 1. 1. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Keywords : inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Abstract : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. READ MORE

 2. 2. Att marknadsföra en plats : fallstudie av tre livsmedelsproducerande företag på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oscar Friberg; Amelie Jönsson; [2018]
  Keywords : storytelling; word-of-mouth; platsmarknadsföring; marknadsmix; gårdsbutik; livsmedelsproduktion;

  Abstract : Svenskproducerade livsmedel har under senare år blivit allt mer eftertraktat. Ett behov av anpassning har därför uppkommit från produktionssidan, då producenter stått inför valet att expandera för att möta konsumenternas efterfrågan. READ MORE

 3. 3. Digitalisering av gårdsbutiken : en fallstudie av Local Food Nodes

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hanna Engvall; Ylva Gustafsson; [2017]
  Keywords : gårdsbutik; livsmedel; digitalisering; innovation; relationsmarknadsföring; småskalig livsmedelsproduktion; livsmedelsstrategin;

  Abstract : Det svenska jordbruket har genomgått rationaliseringar och jordbruken har blivit allt större och mer specialiserade sedan slutet på 1900-talet. Mindre enheter har haft svårt att konkurrera och därför tvingats lägga ner. Intresset för närodlad mat har däremot växt i samhället under de senaste åren. READ MORE

 4. 4. Drivkrafter bakom att starta en gårdsbutik : en fallstudie av 3 uppländska gårdsbutiker och lantbrukarna bakom dem

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sanna Lindkvist; Natalie Tysk; [2016]
  Keywords : gårdsbutik; lantbruksentreprenör; pluriaktiv; portfolioentreprenör; resursutnyttjande; drivkrafter; motivation; landsbygd; lantbruk;

  Abstract : Sveriges landsbygd är under omstrukturering. Dagens lantbrukare väljer i högre grad att diversifiera lantbruksverksamheten för att sprida sina risker och få bättre lönsamhet. Efter en tid med svåra förhållanden hos de svenska lantbrukarna upplever främst nötköttsproducenter att framtiden ser ljusare ut gällande lönsamheten. READ MORE

 5. 5. Livsmedelsentusiasterna : en studie av fem gårdsföretag inom livsmedel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Persson; [2014]
  Keywords : företag; livsmedel; landsbygd; samarbete; rationalitet; marknadsföring;

  Abstract : Denna kandidatuppsats på 15 högskolepoäng är skriven inom ämnet landsbygdsutveckling. Uppsatsen diskuterar vad olika livsmedelsföretagare på landsbygden anser om att vara just detta. READ MORE