Essays about: "gårdsförsäljning"

Found 2 essays containing the word gårdsförsäljning.

 1. 1. In vino veritas : en studie om svenska vingårdar och om de svenska vinböndernas livsform

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rebecca Hymnelius; [2016]
  Keywords : vingård; livsform; egenpraktik; ekonomiska och ideologiska villkor; genus; motiv; hobbyodling; kommersiell odling;

  Abstract : Vinodling är en relativt ny jordbruksform i Sverige. Det finns spår som tyder på att vinodling har förekommit i Sverige under yngre stenåldern, men i dagens samhälle är det få som förknippar det med det kalla landet i norra Europa. Vinodling i Sverige är en utmaning på grund av landets geografiska läge och kalla klimat. READ MORE

 2. 2. Scanvados - en skånsk calvados

  University essay from SLU/Agrosystems (until 121231)

  Author : Robin Joo; [2009]
  Keywords : Calvados; skånska äppelsorter ; franska äppelsorter ; cider ; äpplen ; polyfenoler ; Normandie ; fruktbrännvin ; Systembolaget ; alkoholtillverkning ; gårdsförsäljning ; destillering;

  Abstract : ”Scanvados – en skånsk calvados” börjar med en beskrivning av vad calvados egentligen är och vilka som är de ultimata förhållandena för att kunna producera en god och attraktiv calvados. Examensarbetet fortsätter sedan med att undersöka förutsättningarna för calvadosdestillering i Skåne, och täcker juridiska, ekonomiska och praktiska aspekter av produktionsförloppet såsom lagar, tillstånd, kostnader men även ifall de närproducerade äppelsorterna lämpar sig för calvadostillverkning. READ MORE