Essays about: "gallringsuppföljning"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word gallringsuppföljning.

 1. 1. Automatisk gallringsuppföljning : utvärdering av stickvägslängd beräknad från skördarnas produktionsdata

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Lewi Köppler; [2017]
  Keywords : hprGallring; förstagallring; skördardata; stickvägar; stickvägsbredd;

  Abstract : Kvalitetssäkring och uppföljning av utförda gallringar är en stor och viktig del i arbetet för att säkerställa att utförda åtgärder följer lagar och certifieringar samt markägares önskemål. Maskinförarna utför manuella och tidskrävande uppföljningar vilket är produktivitetssänkande. READ MORE

 2. 2. Precision i automatisk gallringsuppföljning : en jämförande studie av effekter av beståndsfaktorer samt skillnader mellan nordliga och sydliga bestånd i Sverige

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Mattias Larsson; [2017]
  Keywords : hprGallring; gallring; uppföljning; skördardata;

  Abstract : För att utvärdera och kunna förbättra gallringsarbetet så görs det vanligtvis manuella uppföljningar av utförda gallringar. Dessa uppföljningar görs främst av maskinförarna i samband med gallringen, vilket orsakar avbrott i arbetet, fördyrar gallringen och drar ner takten på virkesproduktionen. READ MORE

 3. 3. Rätt gallringskvalitet med automatisk gallringsuppföljning

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Olof Burström; [2016]
  Keywords : hprGallring; gallringsmallar; gallringsstyrka; skördardata; skördare;

  Abstract : För att kunna kvalitetssäkra och garantera en bra utförd gallring är maskinförarnas egenuppföljning av stor vikt. Idag utförs den manuella uppföljningen ute i fält, vilket är tidsödande och sänker produktiviteten i avverkningsarbetet. READ MORE

 4. 4. Undersökning av SCA Skogs gallrade skogar med hjälp av laserskanning

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Hampus Ekskär; [2015]
  Keywords : gallringsuppföljning; gallring; inventeringsmetoder;

  Abstract : The purpose of this study was to investigate the conditions of SCA Skog AB's thinned forests. A number of sites located in Västerbotten and Ångermanland were examined by using laser scanning to see the status of the forests after thinning. The study also investigates how well field surveys and laser scan figures are consistent. READ MORE

 5. 5. Effekter av låg grundyta efter första gallring utförd i praktiska bestånd

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Magnus Järlesäter; [2014]
  Keywords : låg grundyta; gallring; INGVAR; tillväxt; ekonomi; low basal area; thinning; growth; economics;

  Abstract : Varje år genomför Södra skogsägarna gallringsuppföljning av samtliga maskinlag som gallrar för Södra. En del av bestånden som blir uppföljda har en låg grundyta efter gallringen, utan att de har blivit gallrade hårt. READ MORE