Essays about: "garden"

Showing result 1 - 5 of 473 essays containing the word garden.

 1. 1. Skadegörare på örtartade perenner : beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Steffensen; [2021]
  Keywords : insekter; sekundära metaboliter; växtförsvar; bekämpning; herbivor; minerare; värdväxt; insects; secondary metabolites; plant defense; control measures; herbivore; leaf mining;

  Abstract : Arbetet är en litteraturstudie som beskriver tio växtskadegörare som angriper de örtartade perennerna i vår trädgård. I arbetet har jag valt att beskriva skadegörare vi kan hitta på växter ur astersläktet, aklejsläktet och blåsippsläktet. READ MORE

 2. 2. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents : a study of Ekebydalen allotment garden, Uppsala, Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Semhal Mehari Hadgu; [2021]
  Keywords : integration; urban agriculture; gardening; allotment garden; urban park; cultivation park; social wellbeing;

  Abstract : Background: Agriculture is among the relevant factors for the formation of cities and it has been an integral part of city life throughout history. Despite the increase in population growth, urban agriculture can offer a unique opportunity for improving the livelihood of individuals through the practice of growing food in urban green spaces. READ MORE

 3. 3. Influence of garden structure and surrounding landscape on the presence of wildlife in Umeå

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Amanda Andersson; [2021]
  Keywords : urban; habitat selection; urban wildlife; garden; citizen science; Vulpes vulpes; Pica pica; wildlife gardening; wildlife friendly features; vegetation structure; greenspace;

  Abstract : Around the world cities are growing. Expansion and densification often take place at the expense of urban greenspace, the most common habitat for urban wildlife. Even though gardens take up a significant amount of the city's green space, there are no general guidelines on how to manage garden to support local wildlife. READ MORE

 4. 4. I apotekarens trädgård : medicinalväxtodling i svenska apotekarträdgårdar med fokus på 1700-talet

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Sara Nyström; [2021]
  Keywords : apotek; apotekare; apotekarträdgård; apoteksträdgård; medicinalväxtodling; medicinalväxter; örter; läkeörter; farmakopé; 1700-tal; Collegium medicum; pharmacy; pharmacist; apothecary; apothecary garden; medicinal plants; herbs; pharmacopoeia; 18th century;

  Abstract : Detta arbete syftar till att ge en inblick i de svenska apotekarträdgårdar som uppstod under 1700- talet. Apotekarträdgårdarna var ett resultat av en särskild tidsanda. Under denna period eftersträvades bland annat oberoende, nytta och sparsamhet. READ MORE

 5. 5. Odlingsmässiga faktorer i permakultur- och skogsträdgårdar : en intervjustudie av fem utövare i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jesper Hagerman Borgström; [2021]
  Keywords : permakultur; skogsträdgård; odlingssystem; permaculture; forest garden; growing systems;

  Abstract : I dagens samhälle är det vanligt att använda mineralgödsling och bekämpningsmedel för att maximera skörden och minska arbetet vid odling på stora åkrar av en eller ett par grödor. Men denna typ av odling har visat sig vara miljömässigt ohållbar. READ MORE