Essays about: "gardening"

Showing result 1 - 5 of 110 essays containing the word gardening.

 1. 1. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents : a study of Ekebydalen allotment garden, Uppsala, Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Semhal Mehari Hadgu; [2021]
  Keywords : integration; urban agriculture; gardening; allotment garden; urban park; cultivation park; social wellbeing;

  Abstract : Background: Agriculture is among the relevant factors for the formation of cities and it has been an integral part of city life throughout history. Despite the increase in population growth, urban agriculture can offer a unique opportunity for improving the livelihood of individuals through the practice of growing food in urban green spaces. READ MORE

 2. 2. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 3. 3. Towards Climate Neutral Facility Management : Improved Greenhouse Gas Emission Calculations for Ihus

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Isabella Agerhäll; Malin Kindmark; Cecilia Stern; [2020]
  Keywords : Sustainability Spend Analysis; Emission Intensity; Emission Calculations; Facility Management; Facility Maintenance; Greenhouse Gas Emissions; the 2030 Agenda;

  Abstract : Uppsala municipality has set a goal in line with the UN’s 2030 Agenda for sustainable development to be fossil-free by 2030. To achieve this a lot of local companies have signed the Uppsala Climate Protocol. One of these companies is the municipal facility management company AB Uppsala Kommun Industrihus, Ihus. READ MORE

 4. 4. Community Gardening Initiatives - Attitudes and Behaviors Towards Community Gardening Participation in Sydhavn

  University essay from Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Sofia Thordin; Mihaela-Adriana Nițu; [2020]
  Keywords : community gardening; grassroots initiatives; community engagement; social capital;

  Abstract : The waterfront community of Sydhavn in Copenhagen, Denmark is architecturally praised, but also criticized for its lack of public green space. Residents in the area have self-organized a community gardening initiative to combat this lack of greenery. READ MORE

 5. 5. Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anton Castenberg; [2020]
  Keywords : urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; småskalig; grönsaksodling; närodlat; småskalig; grönsaksodling; närodlat;

  Abstract : Intresset för stadsodling i Malmö är stort och det finns en mängd olika odlingsprojekt i staden, både med social och kommersiell inriktning. Detta arbete fokuserar på den kommersiella inriktningen och utgår ifrån projektet Stadsbruk som hjälpt många entreprenörer att starta upp sina odlingsföretag i staden. READ MORE