Essays about: "gardening"

Showing result 1 - 5 of 113 essays containing the word gardening.

 1. 1. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents : a study of Ekebydalen allotment garden, Uppsala, Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Semhal Mehari Hadgu; [2021]
  Keywords : integration; urban agriculture; gardening; allotment garden; urban park; cultivation park; social wellbeing;

  Abstract : Background: Agriculture is among the relevant factors for the formation of cities and it has been an integral part of city life throughout history. Despite the increase in population growth, urban agriculture can offer a unique opportunity for improving the livelihood of individuals through the practice of growing food in urban green spaces. READ MORE

 2. 2. Influence of garden structure and surrounding landscape on the presence of wildlife in Umeå

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Amanda Andersson; [2021]
  Keywords : urban; habitat selection; urban wildlife; garden; citizen science; Vulpes vulpes; Pica pica; wildlife gardening; wildlife friendly features; vegetation structure; greenspace;

  Abstract : Around the world cities are growing. Expansion and densification often take place at the expense of urban greenspace, the most common habitat for urban wildlife. Even though gardens take up a significant amount of the city's green space, there are no general guidelines on how to manage garden to support local wildlife. READ MORE

 3. 3. Hur sår community gardens fröet för gemenskap? : en undersökning av community gardens sociala kapital i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Ekvall; [2021]
  Keywords : community garden; socialt kapital; gemenskap; nätverk; tillit; kollektiv odling; intervju;

  Abstract : Följande arbete undersöker hur socialt kapital kan skapas i community gardens. Det finns ett behov av en bredare förståelse hos stadsplanerare kring vikten av community gardens, detta för att kunna skapa mer gemenskap i samhället. Idag utgör ensamhet och isolering ett globalt problem som visat negativ inverkan på människors hälsa. READ MORE

 4. 4. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 5. 5. "Man är del av något större... Man jobbar med livet.": En studie om sociala odlingsprojekt- vinster, hinder och möjligheter

  University essay from Lunds universitet/Socialhögskolan

  Author : Anna Malmberg; [2021]
  Keywords : Community gardening; horticultural therapy; eco-social work; green social work; Social Sciences;

  Abstract : "You are part of something bigger... You work with life. READ MORE