Essays about: "gasmixturer"

Found 1 essay containing the word gasmixturer.

  1. 1. Gasbedövning av gris inför slakt : koldioxid eller alternativa gasmixturer?

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Daniella Sebelius; [2014]
    Keywords : slakt; bedövning; djurvälfärd; koldioxid; argon; kväve; gasmixturer; slaughter; stunning; animal welfare; carbon dioxide; argon; nitrogen; gas-mixtures;

    Abstract : I Sverige är det lagstadgat att djur skall vara bedövade innan de slaktas. Att upprätthålla en god djurvälfärd i slaktsituationen är inte enbart en grundpelare i vår svenska djurskyddslag, utan även en ständigt aktuell fråga som engagerar både livsmedelsproducenter likväl som konsumenter. READ MORE