Essays about: "general plantations"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words general plantations.

 1. 1. Gestaltning av Batteriparken : förslag för social hållbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nils Svensson; [2021]
  Keywords : Batteriparken; landskapsarkitektur; park; social hållbarhet; trygghet; Jan Gehl;

  Abstract : Batteriparken ligger i bostadsområdet Kåbo i Uppsala och ritades år 1944 under funktionalismen. Idag är parkens utrustning och skick eftersatt och mycket av vegetationen är snårig och tät. READ MORE

 2. 2. Location decisions regarding forest plantations in Brazil : Which aspects are important to actors in the Brazilian tree industry?

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Katarina Nilsson Lannerstedt; [2020]
  Keywords : Eucalyptus; sustainable development; land use; decision-making; policy; legislation; independent forest certification; economic sustainability; environmental sustainability; social sustainability;

  Abstract : Brazilian productive forest plantations and sustainability is a continuous subject of debate, since such forest plantations constitute an increasing proportion of the Brazilian forest cover, and because of documented instances where some establishments have resulted in negative impacts on local ecosystems and communities. Meanwhile, balancing economic, environmental and social sustainability is becoming an important concern in industrial decision-making given the increasing importance of the global sustainability goals. READ MORE

 3. 3. Vad tycker fastighetsägare i Götaland om skog på obrukad åkermark?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Anders Andersson; [2018]
  Keywords : plantering; åkerplantering; virkesproduktion;

  Abstract : Due to the fact that profitability has decreased in agriculture, there is currently a lot of unused farmland. It is often the smallest fields that are left unmanaged because they are not considered to be cost-effective in agricultural production. READ MORE

 4. 4. Förekomst av dubbeltopp i två odlingsmaterial av gran i södra Sverige

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Markus Gusthalin; [2017]
  Keywords : Picea abies; dubbeltopp; prolepsis; förädling; plantering;

  Abstract : Ett på senare tid uppmärksammat problem i unga bestånd planterade med gran (Picea abies) är att träden utvecklar fler än ett toppskott - en så kallad dubbeltopp. En farhåga som förts fram är att nya genetiska material på marknaden lättare drabbas av klimatskador på toppknoppar och toppskott, och följaktligen bildar nya konkurrerande toppskott. READ MORE

 5. 5. Biophysical changes following landscape restoration : in Changting model restoration site in Fujian province, southern China

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Martin Ewertson; [2016]
  Keywords : afforestation; biomass carbon pools; carbon and nitrogen in soil; broadleaves enrichment; eroded red soil;

  Abstract : China has promised to tackle climate change by decreasing its emission and promote carbon sinks primarily by forest plantations and restorations. There is a growing debate about the impacts of large-scale restorations using few fast-growing species on the kind of ecosystem we are creating and its adaptation to the future environmental conditions. READ MORE