Essays about: "generational"

Showing result 1 - 5 of 81 essays containing the word generational.

 1. 1. Keys to business longevity : a study on knowledge transfer in family farm businesses

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hanna Nyberg; [2020]
  Keywords : farm business; family business; knowledge conversion; knowledge creation; knowledge sharing; organizational knowledge; organizational learning; succession;

  Abstract : Why some companies fail before second generation while others survive through centuries is a fundamental puzzle for business research. Contradictory to most business sectors, the agricultural sector is characterized by being owned and driven by families over generations. READ MORE

 2. 2. Investigating the Environmental Footprint of Swedish Household Consumption

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Tobias Steinegger; [2019]
  Keywords : Environmental Footprint; Sweden; Consumption; Household; Expenditures;

  Abstract : Production-based indicators show that Sweden has lower emissions per capita than other high-income countries. Nevertheless, scientific evidence points to a significant overshoot of some of the planetary boundaries, especially regarding climate change, if Swedish consumption-related emissions abroad are considered. READ MORE

 3. 3. Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser : överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl Filip Hjälte; Magnus Wretemark; [2019]
  Keywords : generationsskifte; skog; förmögenhetsutveckling; skogsägande; skogsöverlåtelse;

  Abstract : En stor andel av svenskt skogsbruk bedrivs inom ramarna för familjeägda, ofta mindre, skogsfastigheter. Generationsskiftena utgör en utmaning för dessa familjeskogsbruk, bland annat på grund av de stora värdena i fastigheten, de långa omloppstiderna, skattelagstiftningen och syskons lagenliga krav på kompensation. READ MORE

 4. 4. Företagsvärdering i samband med generationsskifte

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Jansson; [2019]
  Keywords : värdering; pris; värde; rättvisa; överlåtare; övertagare;

  Abstract : Att göra ett generationsskifte på en lantbruksfastighet idag är inte helt enkelt eftersom det rör sig om stora summor pengar som är inblandade i dessa processer, samtidigt så har värdet på lantbruksfastigheter ökat kraftigt de senaste åren. Detta gör att det finns en stor latent skatteskuld som kan skapa problem för en övertagare att bedriva ett lönsamt företag på fastigheten. READ MORE

 5. 5. Metaphors and their Making: Bodily, conventionally and contextually motivated metaphors in inter- and intra-generational conversations

  University essay from Lunds universitet/Kognitiv semiotik; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Author : Björn Torstensson; [2019]
  Keywords : cognitive semiotics; iconicity; Motivation and Sedimentation Model; conventionality; embodiment; metaphor identification; signs; polysemy; Languages and Literatures;

  Abstract : This thesis examines and compares spontaneous metaphor usage in conversations within and between generations. It investigates to what extent they can be seen as motivated by bodily, conventional and situated factors with the help of the Motivation and Sedimentation Model (MSM), which operates with these three levels of meaning. READ MORE