Essays about: "generationsskifte"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the word generationsskifte.

 1. 1. De sex vanligaste konflikterna vid generationsskifte : en studie om konflikter som uppstår vid generationsskifte

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Martin Gynnerstedt; Henrik Wadmark; [2022]
  Keywords : Generationsskifte; Konflikter; Konflikthantering; Familjens viljor; Familjegårdar; Generation succession; The will of the family; conflicts; Family farms;

  Abstract : Sveriges lantbrukarkår blir äldre och äldre där 46 % av lantbrukarna är över 60 år (Gustavsson 2020). Detta borde betyda att det är många familjer som står inför att göra ett generationsskifte. READ MORE

 2. 2. Nästa generations lantbrukare : hur ser de på marknadsföring och hur ska företag nå ut till dem?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Fredrika Eke-Göransson; [2021]
  Keywords : nästa generations lantbrukare; digital marknadsföring; kommunikation;

  Abstract : Idag är det många lantbruksföretag i Sverige som väntar med att genomföra generationsskifte för verksamheten och driften. Detta leder till att lantbrukarna i landet idag i genomsnitt är i den övre medelåldern. Att vänta med generationsskiften leder också till att nästa generations lantbrukare får vänta med att ta över. READ MORE

 3. 3. Sociala kapitalets betydelse för ett familjeföretags generationsskifte : fokus på familjeperspektivet inom den gröna näringen

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Oskar Wiström; Emil Helgesson; [2020]
  Keywords : tillit; socialt kapital; familjerelation; generationsväxling; generationsskifte; planerat beteende; familjeföretag; trust; succession planning; family business;

  Abstract : Medelåldern har ständigt vuxit inom lantbruksbranschen. Enligt Sveriges officiella statistik så var år 2016 var tredje lantbrukare med enskild firma >65 år. Från samma rapport visades även att var sjätte lantbrukare var under 45 år. READ MORE

 4. 4. Generationsskifterådgivares hantering av mjuka värden : har mjuka värden en betydande roll i processen?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Ida Pannell; Camilla Nilsson; [2020]
  Keywords : mjuka värden frågor; generationsskifte; generationsprocess; familjeföretag; tillit; känslor; värderingar; kommunikation;

  Abstract : Den svenska lantbruksbranschen står inför ett omfattande generationsskifte då en tredjedel av alla lantbrukare är över 65 år. Lyckade generationsskiften krävs för att branschen ska överleva och för att en yngre generation kunna driva vidare företagen. READ MORE

 5. 5. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE