Essays about: "generationsskifte"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the word generationsskifte.

 1. 1. Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser : överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl Filip Hjälte; Magnus Wretemark; [2019]
  Keywords : generationsskifte; skog; förmögenhetsutveckling; skogsägande; skogsöverlåtelse;

  Abstract : En stor andel av svenskt skogsbruk bedrivs inom ramarna för familjeägda, ofta mindre, skogsfastigheter. Generationsskiftena utgör en utmaning för dessa familjeskogsbruk, bland annat på grund av de stora värdena i fastigheten, de långa omloppstiderna, skattelagstiftningen och syskons lagenliga krav på kompensation. READ MORE

 2. 2. Generationsskifte : två fallstudier som exempel på hur generationsskifte kan genomföras

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gustav Lindlöf; Erik Söderlund; [2019]
  Keywords : generationsskifte; arvsskifte; syskonrättvisa; emotionell; driftsplan;

  Abstract : Generationsskifte är något som alltid är aktuellt, många lantbrukare börjar komma upp i åren och det är dags för en ny generation att ta över (Gustafsson & Björn, 2011). Samtidigt har marknadspriserna stigit till en hög nivå och lönsamheten är ostadig i de flesta företag. READ MORE

 3. 3. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Keywords : aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Abstract : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. READ MORE

 4. 4. A Case Study Exploring the Most Important Factors in Firm Rebranding

  University essay from KTH/Industriell Management

  Author : Gustav Kjellin; [2019]
  Keywords : Rebranding; Firm rebranding; Branding; Brand vision; Brand commitment; Rebranding; Firm rebranding; Branding; Brand vision; Brand commitment;

  Abstract : A growing use of mergers and acquisitions as a growth strategy has led to what is often referred to as “brand accumulation”, describing a situation in which a parent firm finds itself having acquired firms to the extent that the number of brands under management exceeds the capability of the firm. This, coupled with a generational shift in the workforce that has increased the demands on brand equity amongst potential employees, has increased the need for successful firm rebrandings. READ MORE

 5. 5. Ungdomars tankar kring ägarskifte inom lantbruket

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Milan Lundin; [2018]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; ungdomar; naturbruksgymnasium; tankar; känslor; mjuka värden; framtid;

  Abstract : Introduction: Many people who have a connection to agriculture will at some time be affected by a change of ownership. Roles that then become involved are the transferor, the transferee, the siblings and third parties (neighbor, consultant, employee). READ MORE