Essays about: "generationsskifte"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the word generationsskifte.

 1. 1. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE

 2. 2. Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser : överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl Filip Hjälte; Magnus Wretemark; [2019]
  Keywords : generationsskifte; skog; förmögenhetsutveckling; skogsägande; skogsöverlåtelse;

  Abstract : En stor andel av svenskt skogsbruk bedrivs inom ramarna för familjeägda, ofta mindre, skogsfastigheter. Generationsskiftena utgör en utmaning för dessa familjeskogsbruk, bland annat på grund av de stora värdena i fastigheten, de långa omloppstiderna, skattelagstiftningen och syskons lagenliga krav på kompensation. READ MORE

 3. 3. Företagsvärdering i samband med generationsskifte

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Jansson; [2019]
  Keywords : värdering; pris; värde; rättvisa; överlåtare; övertagare;

  Abstract : Att göra ett generationsskifte på en lantbruksfastighet idag är inte helt enkelt eftersom det rör sig om stora summor pengar som är inblandade i dessa processer, samtidigt så har värdet på lantbruksfastigheter ökat kraftigt de senaste åren. Detta gör att det finns en stor latent skatteskuld som kan skapa problem för en övertagare att bedriva ett lönsamt företag på fastigheten. READ MORE

 4. 4. Generationsskifte : två fallstudier som exempel på hur generationsskifte kan genomföras

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gustav Lindlöf; Erik Söderlund; [2019]
  Keywords : generationsskifte; arvsskifte; syskonrättvisa; emotionell; driftsplan;

  Abstract : Generationsskifte är något som alltid är aktuellt, många lantbrukare börjar komma upp i åren och det är dags för en ny generation att ta över (Gustafsson & Björn, 2011). Samtidigt har marknadspriserna stigit till en hög nivå och lönsamheten är ostadig i de flesta företag. READ MORE

 5. 5. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Keywords : aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Abstract : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. READ MORE