Essays about: "genetik"

Showing result 1 - 5 of 96 essays containing the word genetik.

 1. 1. Deep Learning for Chromosome Segmentation with Uncertainty Estimation

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Arvid Norström; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Karyotyping, the process of pairing and ordering chromosomes, is an important tool for cytogenetic analysis to detect chromosome abnormalities. A trained specialist analyses the resulting image of the karyotyping, known as a karyogram, paying attention to the size, shape, and number of the chromosomes. READ MORE

 2. 2. Association between cognitive measures, global brain surface area, genetics, and screen-time in young adolescents : Estimation of causal inference with machine learning

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Evgenija Kravchenko; [2021]
  Keywords : Causal modelling; DirectLiNGAM; PGS; intelligence; screen time; cognitive development; Kausal modellering; DirectLiNGAM; PGS; intelligens; skärmtid; kognitiv utveckling;

  Abstract : Screen media activity such as watching TV and videos, playing video games, and using social media has become a popular leisure activity for children and adolescents. The effect of screen time has been a highly debated topic; however, there is still very little known about it. READ MORE

 3. 3. Inhemska perenner : vad finns tillgängligt och hur kan de användas?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Nyman Svensson; [2021]
  Keywords : inhemska perenner; ekologi; naturalistiska planteringar; rödlistan;

  Abstract : Som oinsatt i den svenska floran och med en begränsad kunskap om inhemska arter kan det vara svårt att förstå deras roll i ett anlagt sammanhang. Hur inhemska arters status i naturen ser ut och hur vår påverkan på naturmiljöer hotar dessa arters överlevnad är ett problem. READ MORE

 4. 4. Samband mellan ståndortsfaktorer, genetik och historiska skördedata från tall- och granfröplantager : krävs ökad precision vid val av lokaler för nya fröplantager?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Martina Lundkvist; [2021]
  Keywords : variansanalys; fröproduktion; jordartstextur; temperatursumma; altitud; sydförflyttning;

  Abstract : Fröplantager används i stor skala för att dra nytta av vinsterna från den genetiska skogsträdsförädlingen. I denna studie undersöktes eventuella samband mellan historiska skördedata från fröplantager (82 tall- och 34 granfröplantager) och faktorerna jordartstextur, dränering, temperatursumma, altitud, sydförflyttning samt plantagematerialets genetiska vinst. READ MORE

 5. 5. Life history and reproductive fitness variation associated with the Y chromosome in Callosobruchus maculatus

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för ekologi och genetik

  Author : Maria Revenikioti; [2021]
  Keywords : Y chromosome; life-history traits; seed beetle Callosobruchus maculatus; reproductive fitness;

  Abstract : In the seed beetle Callosobruchus maculatus, the female is the larger sex and the male is the smaller sex. However, males that are almost as large as females can also occur, which is due to a specific Y chromosome haplotype. READ MORE