Essays about: "genetik"

Showing result 1 - 5 of 74 essays containing the word genetik.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Keywords : visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Abstract : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. READ MORE

 2. 2. Pyruvatkinasbrist : genetik och klinisk bild hos katt, hund och människa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Felicia Bergqvist; [2019]
  Keywords : pyruvatkinasbrist; PK-brist; katt; hund; människa; PKLR; mutation; symptom;

  Abstract : Pyruvatkinasbrist är en av de vanligaste ärftliga hemolytiska anemierna som orsakas av enzymbrist. Sjukdomen har observerats hos människor över hela världen och hos flertalet raser av hund och katt. READ MORE

 3. 3. Diabetes mellitus hos hund och katt : skillnader i etiologi och patologi

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Cassandra Linder; [2019]
  Keywords : diabetes; mellitus; hund; katt; skillnader; likheter; patologi; etiologi;

  Abstract : Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom som orsakas av en försämrad förmåga hos kroppen att producera eller svara på insulin, vilket resulterar i onormal metabolism av kolhydrater och förhöjda nivåer av glukos i blodet och urinen. Diabetes mellitus är även en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund och katt, vars prevalens har ökat de senaste åren. READ MORE

 4. 4. Characterising copy number polymorphisms using next generation sequencing data

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för immunologi, genetik och patologi

  Author : Zhiwei Li; [2019]
  Keywords : structural variations; copy number variations; copy number polymorphisms; next generation sequencing; The Northern Sweden Population Health Study; Genome-wide association study;

  Abstract : We developed a pipeline to identify the copy number polymorphisms (CNPs) in the Northern Swedish population using whole genome sequencing (WGS) data. Two different methodologies were applied to discover CNPs in more than 1,000 individuals. READ MORE

 5. 5. Pälsfärgen hos nötkreatur och dess påverkan på tillväxt och mjölkproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Elin Svensson; [2019]
  Keywords : nötkreatur; pälsfärg; genetik; mjölkproduktion; tillväxt; värmestress;

  Abstract : Många av nötkreatursraserna som används för kött- eller mjölkproduktion har sin egen karakteristiska pälsfärg skapad av mutationer i olika gener. Trots att pälsfärgen hos nötkreatursraserna skiljer sig åt och är en egenskap som är lätt för lantbrukaren att se selekteras nötkreatur i Sverige idag inte på pälsfärgen. READ MORE