Essays about: "genetisk variation"

Showing result 1 - 5 of 76 essays containing the words genetisk variation.

 1. 1. Influenza A in Swedish harbour seals (Phoca vitulina) : a serological study

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Johnsson; [2022]
  Keywords : IAV; influenza A; harbour seals; H10N7; marine mammals; Phoca vitulina; serology; Sweden; virus;

  Abstract : Evidence of infection with influenza A has been documented in several different marine mammals. However, large outbreaks with mass mortalities have only been seen in harbour seals. In 2014, the first outbreak with influenza A virus (IAV) in harbour seals in Europe was reported. READ MORE

 2. 2. Inhemskt i trädgården : om möjligheterna att använda den inhemska floran i trädgården

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ylva Winbäck; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; vilda växter; biologisk mångfald; ekosystem; ekosystemtjänster; genetisk variation; trädgård; växtkomposition; växtlista;

  Abstract : Många insekter är utvecklade tillsammans med den lokala floran och bidrar med viktiga ekosystemtjänster såsom pollinering. Fjärilarnas larver är utvecklade till att äta från vissa inhemska växter även om de fullvuxna fjärilarna kan ta nektar från ett större antal arter, däribland exotiska växter. READ MORE

 3. 3. Samband mellan ståndortsfaktorer, genetik och historiska skördedata från tall- och granfröplantager : krävs ökad precision vid val av lokaler för nya fröplantager?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Martina Lundkvist; [2021]
  Keywords : variansanalys; fröproduktion; jordartstextur; temperatursumma; altitud; sydförflyttning;

  Abstract : Fröplantager används i stor skala för att dra nytta av vinsterna från den genetiska skogsträdsförädlingen. I denna studie undersöktes eventuella samband mellan historiska skördedata från fröplantager (82 tall- och 34 granfröplantager) och faktorerna jordartstextur, dränering, temperatursumma, altitud, sydförflyttning samt plantagematerialets genetiska vinst. READ MORE

 4. 4. Beyond high mutation highrecombination limit in statisticalgenetics

  University essay from KTH/Fysik

  Author : Luc Zorrilla; [2021]
  Keywords : Statistical Genetics; Population genetics; Statistical physics; Linkage Equilibrium;

  Abstract : One considers the bi-allelic model in population genetics which describes a population of genomes evolving under the processes of selection, mutation, recombination and drift. A focus is made on the Quasi-Linkage Equilibrium (QLE) phase with recent derivations from Neher and Shraiman, which exists for fast recombinations compared to selection strength and whose dynamics is greatly simplified compared to the general case. READ MORE

 5. 5. Vicia faba determinate and indeterminate inflorescence genotypes : comparison of genetic variation at TFL1 locus

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Jenny Östberg; [2021]
  Keywords : Faba bean; growth habit; TERMINAL FLOWER1; genetic marker; legume; mutant;

  Abstract : Faba bean (Vicia faba L.) plants usually express an indeterminate inflorescence growth habit regulated by the gene TERMINAL FLOWER1 (TFL1) which allows the apical meristem to continuously produce new vegetative and reproductive plant parts. In turn, this prolongs the growth and flowering period and causes an uneven ripening of the pods. READ MORE