Essays about: "genetiska riskfaktorer"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words genetiska riskfaktorer.

 1. 1. Kartläggning av allergisk dermatit hos Försvarsmaktens tyska schäferhundar : analys av tidiga hudbedömningar ur ett avelsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Fanny Bergevi; [2022]
  Keywords : hund; tysk schäferhund; atopisk dermatit; genetiska riskfaktorer; arvbarhet;

  Abstract : The German Shepherd dog breed is overrepresented among immune-related and skin-related diseases, where atopic dermatitis is one of the most common diseases. Since 2010, the Swedish Armed Forces (FM) has collected skin assessments according to a four-graded scale (0–3), when the dogs are approximately 15 months old, aiming to decrease skin-related problems such as allergic dermatitis. READ MORE

 2. 2. Role of CDK4/CDK6 inhibitors: Ribociclib, Palbocilcib and Abemacilcib in treatment of metastatic breast cancer

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Author : Nazanin Ghobadpour; [2021]
  Keywords : Breast cancer; cdk4 6 inhibitors; Bröstcancer; cdk4 6 hämmare;

  Abstract : Breast cancer is the most common cancer among women in Sweden and globally. Socio-demographic, genetic and productive factors together with some endogenous and exogenous hormones and lifestyle are some of the risk factors that can cause this type of cancer. READ MORE

 3. 3. Hälsoinventering av Flatcoated retrievers födda 2012 : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Malin Halvarsson; [2020]
  Keywords : flatcoated retriever; histiocytom; cancer; sjukdomskategori;

  Abstract : Flatcoated retrievers är en ras som har visats vara predisponerad för tumörer, framförallt olika former av histiocytära nybildningar vilka är relativt ovanliga och aggressiva tumörtyper. De har dessutom kortare medellivslängd än andra raser vilket tros bero på den höga frekvensen tumör-sjukdomar. READ MORE

 4. 4. Investigation of immunomodulatory properties of anti-secretory factor in experimental brain tumor models

  University essay from Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Author : Hanin Fabiana El-Sabee; Amanda Peetre; [2020]
  Keywords : Antisecretory factor; Immunomodulation; Glioblastoma; Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Introduction: Glioblastoma is the most aggressive form of primary brain tumor in adults. Current treatment including chemotherapy poses a limitation due to consequences of systemic toxicity. Further studies for alternative, multimodal treatments are necessary. Antisecretory factor is an endogenous protein. READ MORE

 5. 5. Juvenil demodikos och dess association med MHC klass II

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Katarina Gunnarsson; [2019]
  Keywords : juvenil demodikos; DLA; MHC; Staffordshire bullterrier; ; Mops;

  Abstract : Demodikos är en hudsjukdom hos hund orsakad av hårsäckskvalstret Demodex. Normalt sett ingår Demodex i hudens normalflora men då kvalstret, på grund av ett förändrat immunförsvar, får möjlighet att proliferera ohämmat uppstår sjukdomen demodikos. READ MORE