Essays about: "genterapi"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word genterapi.

 1. 1. Generella principer för virala vektorsystem och deras tillämpning inom veterinärmedicin

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Josefin Brock von Rein; [2018]
  Keywords : viral vektor; genterapi; cancer; vaccin; veterinärmedicin;

  Abstract : Under lång tid betraktades virus enbart som ett hot mot djur och människor med stor risk att åsamka skada. Framgångar i molekylär virologi kom att bredda den uppfattningen och visa att den virala infektionsvägen var användbar för terapeutiska syften. READ MORE

 2. 2. Hunden som modell för ärftlig retinopati hos människa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Susanna Berger; [2017]
  Keywords : retinopati; Retinitis pigmentosa; Leber congenital amaurosis; hund; modelldjur; genterapi;

  Abstract : This literature review aims to evaluate the dog as a model organism for research concerning retinopathy, as well as gene therapy as a potential treatment. At least 256 genes and 300 mutations associated with hereditary retinopathy in humans have been identified. In canines, 28 such genes have been identified. READ MORE

 3. 3. The role of Sema3A in inflammation mediated tumor progressions

  University essay from KTH/Skolan för bioteknologi (BIO)

  Author : Emma Nygren; [2015]
  Keywords : macrophage; T-cells; Tumor ummunology; angiogenesis;

  Abstract : In the tumor microenvironment there are many different cell types present and among these, immune cells display a large proportion. Central players in the tumor immunity are macrophages that come in two different phenotypes, the M1 and M2 macrophages. READ MORE

 4. 4. The difference between germ cells and embryos : Bioethics and gene therapy in a Swedish context

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Love Blomberg; [2014]
  Keywords : Bioethics; embryo; germ cells; gene therapy; Bioetik; embryo; könsceller; genterapi;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Interleukin-1s roll vid osteoarthrit hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Angelica Johnzon; [2012]
  Keywords : osteoartrit; häst; interleukin-1; cytokiner; IRAP; ledbrosk;

  Abstract : Osteoartrit är en progressiv sjukdom med inslag av låggradig inflammation som leder till degeneration av ledens alla strukturer. Många hästar drabbas och sjukdomen är en vanlig orsak till hältor vilket leder till stora problem, exempelvis förlorad träningstid, sämre prestation och i värsta fall avlivning. READ MORE