Essays about: "genusarbete"

Found 1 essay containing the word genusarbete.

  1. 1. Jämställd rörelse : genusperspektiv på aktivitetsparker

    University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Sara Bauer; [2014]
    Keywords : genus; jämställdhet; fysisk planering; gestaltning; idrott; fysisk aktivitet;

    Abstract : Landskapsarkitektur påverkar den fysiska miljöns utseende och funktion och därmed hur människor lever sina liv. Den här uppsatsen har skrivits för att undersöka hur ett genusperspektiv kan användas inom landskapsarkitektur. READ MORE