Essays about: "genusperspektiv på idrott"

Found 4 essays containing the words genusperspektiv på idrott.

 1. 1. Tjejers villkor på spontanidrottsplatser : Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Croner; [2017]
  Keywords : genusperspektiv på idrott; Alby Folkhälsopark; spontanidrott; näridrottsplatser; jämställdhet i landskapsarkitektur; genusmedveten gestaltning; offentliga rummet; folkhälsa;

  Abstract : Denna uppsats bygger på en litteratur- och en fallstudie om unga tjejer i det offentliga rummet och idrottsplatser. Den problematiserar och undersöker det faktum att tjejer, i lägre grad än killar nyttjar idrottsplatser för spontan fysisk aktivitet. READ MORE

 2. 2. Breaking the habitual : ett gestaltningsförslag för Hagebys nya aktivitetscentrum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Didrik; Katja Andersson Teleman; [2014]
  Keywords : aktivitetscentrum; aktivitetsyta; jämlik planering; jämställd planering; jämlik design; jämställd design; intersektionalitet; genusperspektiv; Actor Network Theory; Idrott utan gränser; Arkitekter utan gränser;

  Abstract : Utifrån rapporter från bl.a. Riksidrottsförbundet (2007) går det att fastställa att aktivitetsytor som planeras för barn och unga idag inte används jämlikt. Dagens planering tenderar att gynna killar i högre utsträckning än tjejer. READ MORE

 3. 3. Jämställd rörelse : genusperspektiv på aktivitetsparker

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Bauer; [2014]
  Keywords : genus; jämställdhet; fysisk planering; gestaltning; idrott; fysisk aktivitet;

  Abstract : Landskapsarkitektur påverkar den fysiska miljöns utseende och funktion och därmed hur människor lever sina liv. Den här uppsatsen har skrivits för att undersöka hur ett genusperspektiv kan användas inom landskapsarkitektur. READ MORE

 4. 4. Får alla vara med och leka? : En studie om hur kränkande handlingar kommer till uttryck i ämnet idrott och hälsa

  University essay from Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Author : Jenny Sjöstrand; Kristina Sjöstrand; [2007]
  Keywords : idrott och hälsa; kränkande handlingar; kränkning; mobbning;

  Abstract : Syfte Syftet med studien var att undersöka hur kränkande handlingar kommer till uttryck i ämnet idrott och hälsa. Våra frågeställningar är: I vilka situationer uppstår kränkande handlingar? Vilka olika typer av kränkande handlingar förekommer? Skiljer sig kränkande handlingar åt beroende på kön? Om så är fallet - på vilket sätt? Vilka utsätter andra respektive blir utsatta för kränkande handlingar? Metod Vi har genomfört kvalitativa intervjuer och strukturerade observationer. READ MORE