Essays about: "geopolitik"

Found 2 essays containing the word geopolitik.

 1. 1. Behemoth of the High North : Framing of the Arctic Challenges in Russian News Media

  University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Author : Daniel Johansson; Jacob Florhed; [2019]
  Keywords : Arctic; climate change; framing analysis; geopolitics; news media; Russia; Arktis; klimatförändringar; framinganalys; geopolitik; nyhetsmedia; Ryssland;

  Abstract : Klimatförändringarnasägs vara den viktigaste drivkraften för de geostrategiska förändringarna som äger rum i Arktis. Uppvärmningen av regionen medför ett antal betydande geopolitiska effekter. När det gäller dessa nya omständigheter betraktas Ryssland som en nyckelaktör. READ MORE

 2. 2. India, Russia, and the Iranian Nuclear Crises - an analysis of Indian and Russian foreign policy towards Iran

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Johan Fredborn Larsson; [2007]
  Keywords : Energy; foreign policy analysis; India; Iran; nuclear weapon; Rosenau; Russia; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Abstract : Nuclear activity in Iran has during last years been a widely discussed topic worldwide, as well as an important element in international relations. United States has looked for allies in attempts to isolate Iran politically and economically. India and Russia are powers of growing importance with interests in Iran. READ MORE