Essays about: "gepard"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word gepard.

 1. 1. Rehabilitering och återintroducering av vilda geparder (Acinonyx jubatus)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mikaela Tarandi; [2019]
  Keywords : gepard; rehabilitering; återintroducering; Afrika;

  Abstract : Gepardpopulationen har minskat kraftigt de senaste åren och idag finns det bara 7100 geparder kvar i det vilda. De har väldigt svårt att återhämta sig, bland annat på grund av att de har liten genetisk variation och gepardungar har en hög dödlighet. READ MORE

 2. 2. Activity patterns and livestock depredation by cheetahs (Acinonyx jubatus), leopards (Panthera pardus) and jackals (Canis mesomelas) within Ol Pejeta Conservancy : where, why and when?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nike Nylander; [2017]
  Keywords : African cheetah; African leopard; black-backed jackal; Acinonyx jubatus; Canis mesomelas; Panthera pardus; activity patterns; depredation;

  Abstract : The widespread and severe conflict between humans and wildlife is one of the most critical threats for the survival of many wildlife species today. The increasing human population growth have along with habitat loss, fragmentation, prey depletion and persecution led to extensive declines in many large carnivores. READ MORE

 3. 3. Gepardens (Acinonyx jubatus) svårighet att reproducera i fångenskap

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lovisa Velander; [2017]
  Keywords : gepard; reproduktion; fortplantning; fångenskap; miljö; stress; ungar; dräktighet;

  Abstract : Den globala populationen geparder är sårbar och i många länder minskar antalet individer årligen. I det fria lever geparden på stora ytor. Honorna lever vanligen solitärt medan hanarna även kan leva i mindre grupper. Geparden kan få upp till 6 ungar per kull men det är bara ett fåtal som överlever till vuxen ålder. READ MORE

 4. 4. Dödlighet hos gepardungar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maja Jansson; [2015]
  Keywords : gepard; dödlighet; ungar; Acinonyx jubatus; cheetah; mortality; cubs;

  Abstract : Geparder minskar i antal och dödligheten hos ungarna är väldigt hög. Syftet med denna litteratursstudie är att ta reda på varför gepardungar dör och vad som är de största orsakerna. Geparder är utsatta för predatorer på två sätt; rovdjur kan stjäla deras byten eller döda geparder. READ MORE

 5. 5. Beteenden hos geparder i två stora svenska djurparker

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Kajsa Mulder; [2014]
  Keywords : gepard; berikning; stereotypier; hemområde; habitat; stress; hållning; beteende; tidsbudget; reproduktion; aktivitet;

  Abstract : Cheetahs in the wild are declining due to hunting, lack of prey, exploitation of habitats and loss of cubs to predators. Those are the main reasons to why cheetahs are kept in captivity today for conservation. Many cheetahs kept in captivity are seen pacing – a behaviour that arise when the animal is prohibited from performing natural behaviours. READ MORE