Essays about: "geriatrik"

Found 4 essays containing the word geriatrik.

 1. 1. Gait and Mild Cognitive Impairment : How spatiotemporal parameters and gait variability are affected in MCI

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Stephanie Gravett; [2017]
  Keywords : Gait; Mild cognitive impairment; Gait variability; Spatiotemporal parameters; Geriatrics; gång; lindrig kognitiv svikt; gångvariabilitet; spatio-temporala parametrar; geriatrik;

  Abstract : Tidigare forskning har funnit samband mellan gång och kognitiv funktion, men sambandet mellan lindrig kognitiv svikt (MCI) och gång är inte helt klarlagt. Syftet med den föreliggande examensuppsatsen var således att undersöka hur gångvariabler och gångvariabilitet är påverkat hos personer med MCI i relation till kognitivt friska individer. READ MORE

 2. 2. Den geriatriska hunden och katten : omvårdnad och näringsbehov

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Bratlie; [2015]
  Keywords : geriatrik; hund; katt; omvårdnad; näringsbehov; fysioterapi;

  Abstract : Hundar och katter uppnår idag en i genomsnitt högre ålder än tidigare. Anledningarna kan vara veterinärmedicinens ständiga utveckling och att djurägare till följd av ett starkt band till sitt husdjur, är måna om att ta sitt djur till veterinären i hopp om att få de flesta åkommor och sjukdomar behandlade. READ MORE

 3. 3. Perianestetisk omvårdnad av geriatriska hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Therese Englund; [2015]
  Keywords : hund; geriatrik; anestesi; omvårdnad;

  Abstract : Antalet geriatriska hundar som genomgår anestesi ökar i takt med att djursjukvården utvecklas och blir mer avancerad. Syftet med arbetet är att genom en litteraturstudie sammanställa befintlig kunskap om åldersrelaterade fysiologiska förändringar hos hundar och dess effekter vid anestesi, vilka omvårdnadsbehov geriatriska hundar har under anestesi samt vilka faktorer som bör beaktas vid anpassning av anestesin efter den geriatriska hundens hälsotillstånd. READ MORE

 4. 4. Omvårdnad av den geriatriska hunden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Freij; [2014]
  Keywords : geriatrik; hund; omvårdnad; cognitive dysfunction; artros; cancer; dog; veterinary nursing; cognitive dysfunction syndrome; osteoarthritis;

  Abstract : Due to progresses constantly being made in veterinary medicine combined with increasing knowledge in pet owners, the dogs of today gets older than before. The population of geriatric dogs is there for constantly growing, which makes them an important group of patients on small animal clinics and hospitals. READ MORE