Essays about: "giraffa camelopardalis"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words giraffa camelopardalis.

 1. 1. Förekomst av önskvärda beteenden och stereotypier i relation till utevistelse hos giraffer (Giraffa camelopardalis) på Borås djurpark

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sarah Zedén; [2020]
  Keywords : giraff i fångenskap; stereotypa beteenden; naturliga beteenden; utevistelse;

  Abstract : In the wild, giraffes spend most of their day foraging and thus are most commonly found on the savannah where there is plenty of greenery. They continuously move to meet their daily nutritional need and can move over up to 437 km2 . Their diet is rich in fibre and consists mostly of leaves, twigs and bark. READ MORE

 2. 2. Giraffens underarter : taxonomi och bevarande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nina Sjödell; [2017]
  Keywords : giraff; underart; giraffa camelopardalis; hot; bevarande;

  Abstract : Giraffen (Giraffa camelopardalis) är världens högsta däggdjur och ett av Afrikas mest välkända djur. Den lever i Afrika söder om Sahara och trivs bäst i savannlandskap, där den lever av främst blad den plockar med sin långa tunga från i första hand olika typer av akacieträd. READ MORE

 3. 3. Utvärdering av utfodringssätt till giraffer (Giraffa camelopardalis rotschildi) på Borås djurpark

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Jansson; [2012]
  Keywords : giraff; utfodring; metod; stereotypi;

  Abstract : Giraffer är svåra att utfodra i djurparker på grund av att de i det vilda mestadels äter löv som kan vara svårt att få tag på i kallare länder. Löven de äter kommer dessutom från acaciaträd som är väldigt taggiga, för att kunna äta mat från dessa träd behöver girafferna använda sin långa och rörliga tunga. READ MORE

 4. 4. Anestesi på giraff

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Bim Boijsen; [2012]
  Keywords : giraff; giraffa camelopardalis; anatomi; anestesi; immobilisering;

  Abstract : Anestesi på giraff är komplicerat och dödsfall i samband med komplikationer kring sövning är rapporterad till ca 10 %. På grund av giraffens kroppsstorlek och säregna anatomi är sövning på dessa djur därför en stor utmaning. READ MORE

 5. 5. Sambandet mellan giraffens födosöksbeteende och matsmältningsorgan

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Astrid Rudberg; [2010]
  Keywords : giraff; giraffa camelopardalis; födosök; anatomi; matsmältning; anpassning; bladätare; gräsätare;

  Abstract : Då giraffens föda utgörs endast av blad, löv och knoppar, trots att det är den största idisslaren som lever idag, har dess anatomi genomgått en serie av anpassningar för att kunna överleva på denna föda. Till det yttre har den under evolutionens gång utvecklat en otrolig längd som gör att den når långt upp över alla andra idisslare, och till det inre har dess mag-tarmsystem anpassat sig efter födans egenskaper. READ MORE