Essays about: "globalisering"

Showing result 1 - 5 of 66 essays containing the word globalisering.

 1. 1. Two world become one? A study on the convergence of Swedish and Dutch drug policies

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Bente van der Brug; [2020]
  Keywords : convergence; drugs; drug policy; effectiveness; Netherlands; Sweden;

  Abstract : Nederländernas och Sveriges nationella narkotikapolitik är olika. Nederländerna är kända för att ha en liberal politik med fokus på skademinskning, medan Sverige har en mer restriktiv strategi med fokus på användningsminskning. READ MORE

 2. 2. Factors affecting trust in a remote leader – employee relationship

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Astrid Ortman; [2019]
  Keywords : Leadership; relationships; trust; remote context; Ledarskap; relationer; tillit; avlägsen kontext;

  Abstract : Background Globalization and technological progress have enabled working in a remote context. This is a common feature among actors providing Knowledge-Intense Business Services (KIBS) to companies and organizations, such as consultancy firms. READ MORE

 3. 3. Impact of social media on Intercultural Communication Competence of Chinese People living in Sweden

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Mingxing Liu; [2019]
  Keywords : Social Media Use; Intercultural Communication; Intercultural Communication Competence; Chinese People Living in Sweden; Development of Intercultural Communication Competence; Impact of social media on Intercultural Communication Competence.;

  Abstract : Intercultural Communication Competence (ICC) describes the ability to interact with people from different cultures effectively and appropriately. In the impact of globalization and information technology development, social media facilitates intercultural communication and open a new space for intercultural interactions. READ MORE

 4. 4. Livet i mellanrummen : vardagslivet i en småort

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Viktor Botvidsson; [2019]
  Keywords : community; plats; identitet; bruksanda; globalisering; vardagsliv;

  Abstract : Många småorter bär på en framgångsrik historia. De har ofta växt upp runt en lokal industri, en järnväg eller varit centrum för landsbygdskommuner. Inträdet i en ny tid präglad av globalisering och konsumtion har dock gjort dem marginaliserade och istället har de blivit monu-ment för en tid som inte längre är. READ MORE

 5. 5. HOW TO ACHIEVE AND ENHANCE TRACEABILITY : A study about how traceability could beimproved within manufacturing processes

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Author : Lisa Grunning; [2019]
  Keywords : Traceability; traceability system; traceability method; traceability implementation; total quality management; manufacturing company; Industry 4.0; Spårbarhet; spårbarhetssystem; spårbarhetsmetod; spårbarhetsimplementering; total kvalitetsledning; tillverkande företag; Industri 4.0;

  Abstract : The trends for manufacturing organizations are continuously increased customer expectations and demands, together with globalization of both markets and competition. As we are currently approaching the fourth industrial revolution and in order to stay competitive, companies need to adopt technological changes, differentiate themselves and improve their digital maturity. READ MORE