Essays about: "glue"

Showing result 1 - 5 of 66 essays containing the word glue.

 1. 1. Kalkylmodell för produkter inom korslimmat trä : fallstudie inom ett träindustriellt företag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Simon Andersson; [2019]
  Keywords : aktivitetsbaserad kalkyl; CLT; kalkylmodell; korslimmat trä; kostnadsfördelning; träbyggande; acitivity based costing;

  Abstract : Byggandet i Sverige står för 20 % av landets utsläpp av växthusgaser. För att minska utsläppen krävs nya byggnadstekniker där byggnader med stomme byggd av korslimmat trä (KL-trä) är ett bra alternativ. Flera fabriker för korslimmat trä har nyligen byggts och kommer att byggas i Sverige det kommande året. READ MORE

 2. 2. Multilayered Lamination for Acoustic Board Manufacturing

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Angelica Madeland; [2019]
  Keywords : Acoustic panels; lamination techniques; sound absorption; insulation; Technology and Engineering;

  Abstract : Saint-Gobain Ecophon manufactures acoustic ceiling tiles made primarily of glass wool and are interested in exploring the idea of a new manufacturing technique – using thinner layers of material and laminating these together. The possible benefits are, amongst others, the ability to use different kinds of material where they are the most useful, reduced costs, larger amounts of recycled material, less material waste, and more customizability. READ MORE

 3. 3. Toward Non-invasive Neonatal Gas Monitoring with Plasma-based Spectroscopy

  University essay from

  Author : Hedwig Haas; Hampus Fröjdholm; Carmen Lee; [2018]
  Keywords : plasma; sensor pad; transcutaneous; gas monitoring;

  Abstract : Transcutaneous gas monitoring of oxygen and carbon dioxide is animportant method for monitoring the oxygenation and ventilation inprematurely born infants. The amount of gas diffusing through theskin is very small and current technology rely on heating of theskin to increase the gas amount, where transcutaneous oxygenrequires the highest temperature. READ MORE

 4. 4. Shock Absorbing Flooring For Elderly Homes : Study of Shock Absorption of Head Impacts and Rolling Resistance

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Brynjar Hilmarsson; [2018]
  Keywords : Shockabsorbing Flooring; Rolling Resistance; Fall Injuries; Head Impact Studies;

  Abstract : In Sweden fall-related injuries among the elderly lead to over a thousand deaths and close to 300.0000 hospital visitations annually. Fall related injuries can in many cases lead to serious head injuries along with other fractures. The elderly are more prone to fall and sustain an injury because of conditions such as osteoporosis and weak muscles. READ MORE

 5. 5. Manufacturing of Electric Candle Preparing Industrial Production

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Leonard Hamngren; [2018]
  Keywords : Electric candle; manufacturing; injection moulding; surface roughness; brightness; Elektriskt stearinljus; tillverkning; formsprutning; ytjämnhet; ljusstyrka;

  Abstract : Det här examensarbetet är en fortsättning på ett tidigare kandidatexamensarbete vars syfte var att bestämma form och funktion för ett elektriskt stearinljus som skulle se så verklighetstroget ut som möjligt. En prototyp av ljuset byggdes för att testa den nya tekniska lösningen. READ MORE