Essays about: "glykogen"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word glykogen.

 1. 1. Inverkan av suggans ålder och utfodring på råmjölkens mängd och sammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna-Karin Sellberg; [2020]
  Keywords : gris; råmjölk; sammansättning; ålder; kullnummer; utfodring;

  Abstract : Newborn piglets have small energy reserves consisting of fat and glycogen, most of which are deposited in the liver and muscle tissues and therefore not available for thermoregulation. Hence, it is of utmost importance for the piglet's survival that it receives nourishment (colostrum) from the sow as soon as possible after birth to cover the piglet’s survival needs and enable a healthy increase in body weight. READ MORE

 2. 2. Förekomsten av mörkt, fast och torrt (DFD) nötkött i Sverige : faktorer som påverkar uppkomsten av kvalitetsdefekten

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Sanna Pasanen; [2018]
  Keywords : slakt; köttindustri; stressfaktorer; storboskap; köttkvalitet; nötkreatur; djurskydd;

  Abstract : Denna studie behandlar kvalitetsdefekten Dark, firm and dry (DFD) i nötkött. Det är ett tillstånd som uppkommer i slaktkroppen post mortem och gör köttet mörkt, fast och torrt. Defekten är ett resultat av en kraftig förbrukning av glykogen i skelettmuskulaturen innan slakt som en respons på kronisk eller långtidsstress. READ MORE

 3. 3. Kan frekvensen av återkommande korsförlamningsfall hos häst minskas med en anpassad foderstat?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Timjan Åkerholm; [2018]
  Keywords : korsförlamning; ; häst; foder; glykogen; ;

  Abstract : Korsförlamning är en muskelsjukdom som kan drabba alla olika typer av hästar men är vanligast hos tävlingshästar och arbetshästar. De kliniska symptomen för korsförlamning är smärta, kramper och stelhet i musklerna som i värsta fall leder till en tillfällig förlamning främst lokaliserad i rygg och bakben. READ MORE

 4. 4. Kolhydratdigestion hos häst : icke-strukturella kolhydrater

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Malin Arkå; [2018]
  Keywords : ekvin; foder; fodermedel; fruktaner; fång; kolik; magsår; stärkelse;

  Abstract : Hästar utfodras i dagsläget på ett sätt som inte är anpassat efter deras digestionsapparat. Det kan leda till sjukdomar såsom kolik, fång och magsår. De här sjukdomarna är vanligt förekommande och kan i vissa fall vara fatala. READ MORE

 5. 5. Påverkar kullstorleken smågrisens utveckling fram till födseln?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Isabelle Westergren; [2016]
  Keywords : livmoder; ägglossning; placenta; foster; kullstorlek; tillväxthämning; uterus; ovulation rate; placenta; fetus; litter size; intrauterine growth restriction;

  Abstract : The aim of this literature review was to analyze if the number of fetuses in the uterus will have an effect on the development of the fetuses until birth. Breeding for larger litter size creates a possibility to increase the number of weaned piglets. READ MORE