Essays about: "godown"

Found 3 essays containing the word godown.

 1. 1. Offentliga platser i en urbaniserad värld med exempel från den snabbt växande staden Nairobi

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Erséus; [2015]
  Keywords : offentliga platser; urbanisering; gaturum; slum; hållbarhetsmål; Nairobi;

  Abstract : Sedan 2007 lever fler människor i städer än på landsbygden. Urbaniseringstrenden ser ut att fortsätta och 2050 förväntas 70% av världens befolkning bo i urbana miljöer. 95% av denna ökning förväntas ske i låginkomstländer. Stadens offentliga rum agerar stadsinvånarnas vardagsrum och mötesplats. READ MORE

 2. 2. Wastescape Bhubaneswar & Cuttack

  University essay from KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Author : Oskar Gudéhn; Linda Ringqvist; [2014]
  Keywords : Bhubaneswar; Cuttack; Odisha; Waste; Waste Management; Architecture; sustainable studies; critical studies; Urban Planning; Formal; Informal; Minor Field Study; MFS; Architects without Borders; ASF; SPARC; UDRC; KKPKP; waste picker; godown; Mahila Milan; India; Rammed Earth; Mud; Bamboo; ANT; recycling; composting; biogas; landfill; slum; slum upgrading; interview; documentation; sketches; holistic; bottom up; social sustainability; economic sustainability; ecological sustainability;

  Abstract : This project is a study of the wastescape - a network of waste - of Bhubaneswar and Cuttack in Odisha, India.  The study incorporates key locations, e.g. landfills, urban wastelands and waste warehouses; major actors in the formal and informal waste sector; and flows of waste through economic and social systems. READ MORE

 3. 3. Curtains of Nairobi

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Jerry Kopare; [2013]
  Keywords : GoDown; Arts Centre; Nairobi; Kenya;

  Abstract : This proposal for GoDown Arts Centre invites you to enjoy an open and transformable architecture in a large shaded oasis. It is dressed in layers of thin curtains of glass, or mixed materials, suspended in wires between the floor slabs. Some spaces are fully visible, others are veiled, or protected behind opaque walls. READ MORE