Essays about: "gotlandsfår"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word gotlandsfår.

 1. 1. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sarah Henry Bergman; [2019]
  Keywords : betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Abstract : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. READ MORE

 2. 2. Hypokalcemi hos får

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Victoria Malmlund; [2018]
  Keywords : riskfaktorer; kalcium; enkätstudie; symptom;

  Abstract : Akut kalciumbrist eller hypokalcemi är en sjukdom som vanligen drabbar tackor från 6 veckor före lamning fram till början av laktationen. Hos kor är sjukdomen väl dokumenterad medan det inte alls finns lika mycket forskning kring hur sjukdomen ter sig hos tackor. Tackan blir trött och avtrubbad och får muskelförlamningar. READ MORE

 3. 3. Genetic variation of ASIP and MC1R in past and present sheep of Gotland

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Kristina Westberg Sunesson; [2015]
  Keywords : aDNA; sequencing; sheep; gammalt DNA; sekvensering; får;

  Abstract : Ovine black coat colour is determined by the MC1R (Melanocortin 1 receptor) and ASIP (Agouti signalling peptide) genes at the Agouti and Extension loci. The black phenotype is caused by production of eumelanin by melanocytes, whereas yellow-tan or light phenotype is the result of phaeomelanin synthesis. READ MORE

 4. 4. Variation in frequency of alleles in the MTNR1A gene with possible impact on ability of ewes to show oestrus out of season

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Alexander Falk; [2013]
  Keywords : Sheep; out-of-season breeding; MTNR1A; DNA-sequencing;

  Abstract : In Swedish sheep industry it is desired to have lambs slaughtered evenly distributed over the year. Swedish sheep are generally seasonal breeders with lambs born in the spring and slaughtered in the autumn. Some of the breeds, e.g. READ MORE

 5. 5. Minimivärde för pungomkrets hos baggar av texelras

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lovisa Ronnfors; [2012]
  Keywords : Får; Reproduktion; Testikelmätning; Kroppsvikt; testikelstorlek;

  Abstract : En välfungerande bagge är av största vikt för en effektiv och framgångsrik fårproduktion, eftersom man i de allra flesta fall använder sig av naturlig betäckning med en frigående bagge. När man gör en så kallad breeding soundness evaluation för att utvärdera baggars potentiella reproduktionsförmåga ingår flera olika moment i undersökningen, bland annat pungomkretsmätning och palpation av könsorganen. READ MORE