Essays about: "grön klimatanpassning"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words grön klimatanpassning.

 1. 1. För ett levande landskap i Skåne : en studie om organisatoriska utmaningar inom grön infrastruktur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Dina Samir Ismail; [2021]
  Keywords : grön infrastruktur; klimatanpassning; översvämning; regionplan; ekosystemtjänster; miljöetik; innovation; ekonomi; lagstiftning;

  Abstract : I århundraden har människan varit en bakomliggande faktor till den accelererande växthuseffekten. Idag är klimatförändringar en av de svåraste utmaningarna som människan står inför. READ MORE

 2. 2. Blågröngrå system i kallt klimat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jennika Jädernäs; Erika Tjernberg; [2021]
  Keywords : Blågröngrå system; dagvattenhantering; regnbädd; skelettjord; kallt klimat; grön urban infrastruktur; klimatanpassning; ekosystemtjänster; gatugestaltning; landskapsarkitektur;

  Abstract : Det finns stora möjligheter och behov att kombinera urbaniseringens markanspråk med grön urban infrastruktur och i det arbetet säkra en hållbar dagvattenhantering. Att som landskapsarkitekt arbeta med detta är viktigt eftersom markanspråken ökar mängden hårdgjorda ytor i städer vilket samtidigt reducerar grön urban infrastruktur. READ MORE

 3. 3. Exploring the potential of Green Infrastructure to enhance urban resilience as part of the 2040 Development Plan La Paz, Bolivia

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Maritza Carlsson; [2021]
  Keywords : Risks in La Paz; Urban Parks; Urban Forest; Urban Nature-Based Solutions; Gender in Planning;

  Abstract : Cities continue to grow, and the rapid population growth, and overcrowding are increasing the pressure on local governments to provide basic services (e.g., housing, clean water, sanitation, basic health services, and education) and green space planning. READ MORE

 4. 4. Havet, träden och människan : gestaltningsstrategier och principer för klimatanpassning av Societetsparken i Norrtälje

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Axelsson; Klara Enekvist; [2021]
  Keywords : Gestaltningsstrategier för klimatanpassning; Societetsparken; Landskapsarkitektur; RGB-kategorisering; Naturbaserade lösningar;

  Abstract : Vi ställs inför allt fler utmaningar orsakade av klimatförändringarna och den pågående globala uppvärmningen. Prognoser visar på havsnivåhöjning, ökad nederbörd, ökad erosion, längre torrperioder och översvämningar. Samtidigt som konsekvenserna förändrar den fysiska miljön påverkar de även människors hälsa. READ MORE

 5. 5. Planning and implementing sustainable urban drainage systems in the built environment

  University essay from Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Author : Madeleine Hellberg; [2020]
  Keywords : stormwater; sustainable stormwater management; sustainable urban drainage systems; SUDS; green-blue infrastructure; GBI; dagvatten; hållbar dagvattenhantering; hållbara urbana dagvattensystem; grön-blå infrastruktur;

  Abstract : Our planet stands before many great challenges, where climate change and urbanization are two of the major challenges. One of the challenges due to climate change is the increased amount of precipitation and of extreme rainfall, which creates a higher amount of stormwater within the urban areas and an increased risk of urban flooding. READ MORE