Essays about: "grön rehabilitering"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words grön rehabilitering.

 1. 1. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Maria Pershagen; Lena Ransmark; [2018]
  Keywords : grön rehabilitering; landskapsarkitektur; stress; utemiljö; utformning;

  Abstract : Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. READ MORE

 2. 2. Fängelseanstalter - välgörande utemiljöer : ett gestaltningsförslag för en ny rastgård på Saltviks anstalt i Härnösand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Edström; [2016]
  Keywords : rastgård; välgörande grönska; fängelseanstalt; kriminalvård;

  Abstract : Saltviks anstalt är en fängelseanstalt med högsta säkerhetsklass som är belägen strax norr om Härnösand på landets östra kust. På grund av den höga säkerhetsklassen finns restriktioner för hur de intagna får röra sig inom anstalten och en av dem är att de måste vistas i inhägnade rastgårdar under sin utomhusvistelse. READ MORE

 3. 3. Design and evaluation of an interactive balance board for stroke survivors

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Anna Olsson; [2016]
  Keywords : stroke; stroke survivor; balance training; interactive balance board; musical feedback; interactive design; rehabilitation; motivation; Technology and Engineering;

  Abstract : The rehabilitation after a stroke is important for the individual so that the affected body functions recover as much as possible. The balance is often impaired after a stroke and need to be strengthend to not impede the stroke-survivor in the daily life. READ MORE

 4. 4. Vinterdvalan som tröst : identifiering av återhämtande faktorer inom miljöpsykologi och trädgårdsterapi med fokus på vinteraspekter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Teresia Propst; [2015]
  Keywords : miljöpsykologi; trädgårdsterapi; utmattningsdepression; vinteraspekter; återhämtande faktorer;

  Abstract : Trädgårdsterapi brukar beskrivas som grön rehabilitering och har kompletterat institutionaliserad vård långt tillbaka i tiden. Naturen har bevisats främja mental återhämtning. Denna studie fokuserar på vinteraspekter, med utgångspunkten om att de obefogat har lämnats i bakgrunden. READ MORE

 5. 5. Trädgården - en plats att återfinna hälsan : hälsoträdgårdens utformning för personer med diagnosen utmattningssyndrom

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Ledéus; [2015]
  Keywords : hälsoträdgård; grön rehabilitering; rehabiliteringsträdgård; terapiträdgård; restorativ miljö; natur; hälsa; stressrelaterad ohälsa; utmattningssyndrom;

  Abstract : Det uppdrivna tempot under både arbetstid och fritid resulterar i att allt fler drabbas av fysisk- och psykisk ohälsa. Långdragen överbelastning kan leda till ett tillstånd av fullkomlig utmattning hos individen. Utmattningen kan diagnostiseras som utmattningssyndrom. READ MORE