Essays about: "gram"

Showing result 1 - 5 of 201 essays containing the word gram.

 1. 1. Klinisk effekt av fenbendazol hos föl med naturlig Parascaris univalens-infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Strandberg; [2021]
  Keywords : häst; spolmask; Parascaris spp.; Parascaris univalens; avmaskning; anthelmintika; resistens; bensimidazoler; fenbendazol;

  Abstract : Hästens spolmask, Parascaris spp., är vanligt förekommande hos föl och unga hästar. En individ som infekteras kan få sjukdomstecken från luftvägarna, men även nedsatt tillväxt och bukighet kan ibland ses. READ MORE

 2. 2. Antibiotic Susceptibility Testing: Effects Of Variability In Technical Factors On Minimum Inhibitory Concentration Using Broth Microdilution

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Author : Seemal Aziz; [2021]
  Keywords : Antibiotic susceptibility settings; broth microdilution; antimicrobial resistance; minimum inhibitory concentration; MIC; AST; Sepsis;

  Abstract : Background Broth microdilution (BMD) is a gold-standard reference method to determine minimum inhibitory concentration (MIC) of antibiotics. For this, a standardized concentration of bacterial inoculum (2e5–8e5 colony-forming units, CFU/ml) is added to progressively higher concentrations of antibiotics. READ MORE

 3. 3. The broiler production systems of Sweden and the United States : a comparison of the processing systems andhealth and welfare programs

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : DenaMarie Bengtsson; [2021]
  Keywords : animal welfare; antibiotics; automation in poultry production; breeders; broilers; conventional broilers; feed; hatcheries; organic broilers; poultry production; poultry slaughter; poultry vaccines;

  Abstract : The aim of this thesis was to research broiler production in Sweden and the United States and to evaluate their processing systems as well as their health and welfare regulations. Sweden produces 110 million broilers a year and the United States produces 9 billion broilers a year. READ MORE

 4. 4. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Rebecka Albinsson; [2021]
  Keywords : fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Abstract : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. READ MORE

 5. 5. Dispense Analysis

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Johannes Kignell; [2021]
  Keywords : Dispensering; Tryckkärl; Flöde; Cepheid; Automation; Covid; Analys; Cad; Simulering;

  Abstract : De automatiserade produktionslinjerna på Cepheid kallas Robal. Robal arbetar dygnet runt för attproducera så många patroner som möjligt. Produktionslinjen består av en grupp av stationer somtillsammans producerar patroner. READ MORE