Essays about: "grazing"

Showing result 1 - 5 of 415 essays containing the word grazing.

 1. 1. How does grazing and burning affect the occurrence and development of vascular plants?

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Author : Felicia Ivarsson; [2023-02-17]
  Keywords : Keywords: burning; grazing; plot; restoration; plant; flower;

  Abstract : Grazing and burning are disturbances that can be used for management of landscapes that are in need of restoration. When applying these disturbances, you can create a more diverse flora and fauna and control the grazing pressure from domestic cattle. READ MORE

 2. 2. Värdväxter hos Coleophora - säckmalar : koppling till utbredning och hotstatus

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : David Lundgren; [2023]
  Keywords : värdväxter; insekter; nattfjärilar; säckmalar; Lepidoptera; Coleophora; lövminerare; småfjärilar; fjärilslarver; rödlistade arter; hotade arter; pollinerare;

  Abstract : Att stoppa utarmning av biologisk mångfald och livsmiljöer är en stor utmaning och en ödesfråga för mänskligheten. Klimatförändringar, exploatering, kalhyggesskogsbruk, intensivt brukad jordbruksmark, invasiva arter och miljögifter medför att jorden är inne i sitt sjätte utdöende. READ MORE

 3. 3. Wetland restoration on Öland : a short-term evaluation of vascular plant community composition after topsoil removal and reinstated grazing

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Marta Holmlund; [2023]
  Keywords : wetland restoration; vegetation; biodiversity; topsoil removal; Ellenberg indicator values;

  Abstract : Wetlands are recognized as important types of ecosystems, inhabiting rich biodiversity and performing multiple ecosystem services. However, many have been lost because of anthropogenic activities and a majority of the remaining wetland habitats are in bad conditions, displaying both loss of functionality and biodiversity. READ MORE

 4. 4. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jessica Lernå; [2023]
  Keywords : Strongylus vulgaris; blodmask; stor blodmask; häst; avmaskning; riskfaktorer;

  Abstract : I stort sett exponeras alla betande hästar för endoparasiter någon gång under sin levnad. Strongylus vulgaris, en av hästens stora blodmaskar, anses vara den hästparasit som är mest patogen och kan orsaka skador som är direkt fatala. Strongylus vulgaris har en fekal-oral livscykel som tar cirka sex till sju månader att fullborda. READ MORE

 5. 5. An ecological investigation of spiders in coastal meadows : in Uppland and Sörmland

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Marie Langbak; [2022]
  Keywords : Spiders; coastal meadows; ecology; diversity; invertebrates;

  Abstract : Coastal meadows are important habitats for many animals, but the habitats are threatened by changes in land use such as abandonment of grazing. On the Swedish East coast, many coastal meadows can be found and they are highly influenced by the brackish marine environment which supports large populations of spiders. READ MORE