Essays about: "green environments"

Showing result 6 - 10 of 223 essays containing the words green environments.

 1. 6. Demonstrating a phytotechnological design-approach : plant biology in stormwater remediation practice

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Yachnin; [2019]
  Keywords : phytotechnology; phytoremediation; landscape architecture; stormwater management; contamination; pollution;

  Abstract : In this master’s thesis the field of phytotechnology is investigated. Phytotechnology is a collection of largely unexploited methods and processes that aim to employ the abilities of plants to manage contaminants in our environments. READ MORE

 2. 7. Energy Systems Simulation on an Urban District-Level

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Dado Hadziomerovic; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The development of urban-scale energy systems modelling on a district-level is presently the target of many research organisations because of the growing interest in assessing the effect of energy efficiency throughout the full energy chain in urban district environments. This Master thesis includes an overview on energy use with aggregation at building- and a geographically restricted residential area level. READ MORE

 3. 8. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Axell Johansson; [2019]
  Keywords : Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Abstract : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). READ MORE

 4. 9. Den rekreativa kyrkogården : en analys av Hammarby kyrkogård utifrån två teorier för gröna miljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Andersson; Emma Rahm; [2019]
  Keywords : kyrkogård; parkkvalitet; restorativ miljö; Hammarby kyrkogård; grön miljö;

  Abstract : Genom platsbesök och en litteraturstudie ämnar detta kandidatarbete föra en diskussion kring hur kyrkogårdar lämpar sig som mångfunktionella platser och de konflikter som kan uppstå när kyrkogårdar får flera användningsområden. I litteraturstudien förklaras att kyrkogårdarna, i både nutid och dåtid, används i syfte för rekreation. READ MORE

 5. 10. Fruktbärande träd och buskar i offentlig miljö

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Miriam Neijber Söderquist; [2019]
  Keywords : fruktbärande; träd; buskar; offentlig miljö;

  Abstract : Att använda fruktbärande träd och buskar i offentliga miljöer är något som gjorts av olika anledningar genom historiens gång. Idag är behovet av att skapa hållbara städer stort och hur de gröna stadsrummen utformas är en viktig del av detta. READ MORE