Essays about: "green ports"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words green ports.

 1. 1. Klimatsäkring av riksintressanta hamnar : en fallstudie om Helsingborgs hamn och dess framtid

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alexander Larsson; [2023]
  Keywords : klimatförändringar; klimatanpassningar; resiliens; hamn; Helsingborg;

  Abstract : Sveriges näst största containerhamn, Helsingborgs hamn, hotas av höjda havsnivåer vilket kan leda till att verksamheten med containrar inte kan bedrivas redan år 2035. Detta innebär en stor risk för störningar i försörjningskedjor och kan få kaskadeffekter på samhället. READ MORE

 2. 2. Study on Lithium Battery Thermal Analysis For E-bike

  University essay from Högskolan i Halmstad

  Author : Sreekuttan Vijayan; Jais Jaimon; [2023]
  Keywords : Lithium-ion battery; e-bike; thermal analysis; forced convection cooling; natural air convection; temperature distribution; outlet ports; computational fluid dynamics;

  Abstract : E-bikes, often known as electric bicycles, are becoming more and more well-liked as green modes of mobility. High-capacity lithium-ion (Li-ion) batteries are utilised to power these e-bikes because of their extended cycle life, high energy density, and low self-discharge rate. READ MORE

 3. 3. Norra Hammarbyhamnen : ett gestaltningsförslag med fokus på vistelsevärden i en högexploaterad stad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nathalie Gransten; [2023]
  Keywords : multifunktionella grönytor; kajer; hamnområden; rekreation; linjära stråk; vistelsevärden;

  Abstract : Stockholm är en stad vid vatten. Hamnar har historiskt sätt använts som platser för sjöfart, industri och transport - funktioner som har avtagit med tiden. Idag är många av stadens kajer underutnyttjade på grund av dess utformning som tidigare industrihamnar. READ MORE

 4. 4. Offshore wind to hydrogen for powering port land mobility : Case study in Port of Valencia.

  University essay from Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Author : Jose Luis Blay Pomar; [2022]
  Keywords : wind-to-hydrogen; port land mobility; Port of Valencia; hydrogen;

  Abstract : Maritime cargo transport is a major energy consumer and polluting sector, accounting for 90% of world trade in goods and responsible for 2.5% of global greenhouse gas emissions per year. READ MORE

 5. 5. Cost Efficient Scrap Metal Sourcing

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Sophia Sandström; Sofia Ivarsson; [2022]
  Keywords : Scrap sourcing; Scrap logistics; European scrap market; Sea freight strategies; Bulk shipping; Technology and Engineering;

  Abstract : The steel industry in Sweden is responsible for 10% of the annual Swedish CO2 emissions. As a way to abate this sector, H2 Green Steel are establishing a new green steel production site in Boden. Their way of producing steel, through the EAF route and by using hydrogen-reduced DRI will reduce the CO2 emissions by over 90%. READ MORE