Essays about: "greenspace"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word greenspace.

 1. 1. Influence of garden structure and surrounding landscape on the presence of wildlife in Umeå

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Amanda Andersson; [2021]
  Keywords : urban; habitat selection; urban wildlife; garden; citizen science; Vulpes vulpes; Pica pica; wildlife gardening; wildlife friendly features; vegetation structure; greenspace;

  Abstract : Around the world cities are growing. Expansion and densification often take place at the expense of urban greenspace, the most common habitat for urban wildlife. Even though gardens take up a significant amount of the city's green space, there are no general guidelines on how to manage garden to support local wildlife. READ MORE

 2. 2. How does greenspace design affect attractiveness to birds and humans in urban area?

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Chengyi Liu; [2020]
  Keywords : Urban ecology; City greenspace design; Ornithology;

  Abstract : City greenspaces are often considered as refuges for wildlife living in the urban area.At the same time, the original function of greenspaces is providing relaxing places forpeople. So, to provide suitable area for both humans and wildlife in the city, it isimportant to learn about the preference to city greenspace design by humans and birds. READ MORE

 3. 3. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kalle Ågren; [2020]
  Keywords : kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Abstract : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. READ MORE

 4. 4. Skötseln av extensiva gröna tak

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Clara Dahlgren; [2020]
  Keywords : gröna tak; extensiva; skötsel; underhåll; sedum; funktion; utseende; skötselbeskrivningar; skötselmoment; Alnarp;

  Abstract : Förlusten av våra viktiga grönyteområden ökar i takt med urbaniseringen, vilket leder till att en hel del problem uppstår i våra städer. Gröna tak är lösningen på många av dessa problem och bidrar dessutom med fördelar för oss människor, djur samt växter. READ MORE

 5. 5. Småhusområdet Södra Lindbacken : ett gestaltningsförslag för samägda utomhusmiljöer i ett småhusområde där människor i alla åldrar kan trivas

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Blomkvist; Julia Åstrand; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; social hållbarhet; Uppsala; bostadsnära utemiljöer; ålderspreferenser; samfälligheter;

  Abstract : De gemensamma grönområdena måste vara tillräckligt attraktiva för att locka ut invånare i stadsdelar där majoriteten består av småhus med egen trädgård för att njuta av de goda effekterna som kommer från spontana möten i gemensamma utemiljöer. Syftet med denna avhandling var att undersöka preferenser för gemensamma utemiljöer hos människor i olika åldrar som bor i småhusområden och presentera detta i ett designförslag. READ MORE