Essays about: "grisning"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word grisning.

 1. 1. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michaela Österman; [2021]
  Keywords : bobyggnadsbeteende; smågrisöverlevnad; smågrisdödlighet; bobygge; grisning;

  Abstract : Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. READ MORE

 2. 2. Hur påverkar suggans beteende vid digivning smågrisarnas tillväxt?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sennah Pettersson; [2021]
  Keywords : sugga; digivning; smågrisar; beteende; tillväxt; produktion; inledare; avslutare; orolig; oroliga; rädd; rädsla; försiktig; oförsiktig;

  Abstract : Dagens sätt att hålla grisar i grisproduktionen skiljer sig avsevärt från hur deras vilda släktingar lever. Dock är de flesta av deras beteenden oförändrade. Dessa beteenden påverkar bland annat digivningen av smågrisar. Det påverkar i sin tur smågrisarnas tillväxt. READ MORE

 3. 3. Boxtemperaturens effekt på antalet avvanda smågrisar : en fältstudie under svenska förhållanden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Fay Wharton; [2021]
  Keywords : Gris; sugga; grisning; kullnummer; box; temperatur; avvanda smågrisar;

  Abstract : Att maximera antalet avvanda smågrisar per sugga har blivit ett viktigt mål inom dagens svenska grisproduktion, men fortsatt stora problem med hög smågrisdödlighet utgör en utmaning för producenterna och har negativa konsekvenser för djurvälfärden. Temperatur är en miljöfaktor som kan inverka på smågrisdödligheten och som visat sig kunna variera mellan boxar i samma stall, men få studier har undersökt omgivningstemperaturens effekt på suggornas prestation under svenska produktionsförhållanden. READ MORE

 4. 4. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Julia Carlsson; [2020]
  Keywords : ljusperiod; ljus intensitet; artificiell belysning; säsongsbunden infertilitet; laktation; grisning;

  Abstract : Det är av stor ekonomisk betydelse för lönsamheten i en intensiv grisproduktion att ha fungerande reproduktion och produktion av smågrisar. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken effekt ljus och mörker har för suggor och gyltor i olika produktionsstadier samt inverkan av ljusperiod eller ljusintensitet. READ MORE

 5. 5. Rectal and skin temperature of new born piglets born in two different systems

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sabina Nilsson Edenfur; [2018]
  Keywords : piglets; temperature; farrowing system; heating lamp; straw; rectal temperature; skin temperature; piglet diseases;

  Abstract : The trial was performed during the year 2015- 2016 at a farm located in the south of Sweden. The aim was to compare the drop in body temperature after birth in pigs in two different farrowing/birth systems; temporary confined sow (at farrowing until 3 days thereafter) (TC) or loose sow. READ MORE