Essays about: "grotta"

Found 3 essays containing the word grotta.

 1. 1. Utemiljön på Eriksbergs förskola : från idé till färdigt projekt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny-My Ljungqvist-Eliasson; [2015]
  Keywords : barnperspektiv; förskolegård; utemiljö; projektering; byggprocess; växtval; lekmiljö;

  Abstract : Barn och deras relation till, och användning av, utemiljöer ligger till grund för det här arbetet. De har ett annat sätt än vuxna att använda och uppfatta sin omgivning. Där vi ser ett yvigt träd ser de en koja eller en grotta med monster. READ MORE

 2. 2. The Stone Cist Phenomenon : a study of stone cists on the island of Gotland and their role in the late Neolithic - early Bronze Age society

  University essay from Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Author : Alexander Sjöstrand; [2012]
  Keywords : Gotland; stone cist; late Neolithic; early Bronze Age; Osteology; Gotland; hällkistor; senneolitikum; äldre bronsålder; Osteologi;

  Abstract : This masters essay studies the stone cist phenomenon during the late Neolithic and early Bronze Age on the island of Gotland. The aim of the study is to understand the importance of the stone cist in society during this period, as well as attempting to categorize the stone cists located on the island. READ MORE

 3. 3. Grottan som symbol och upplevelse

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Hanna Lönnqvist; [2012]
  Keywords : upplevelse; kulturarv; symbol; grotta; kulturhistoria; symbolvärde; underjordiskt landskap; association;

  Abstract : Underjordens landskap är något som intresserar och fascinerar många människor. Grottor lockar till sig turister och utforskare över hela världen. Den har en förmåga att generera flera olika associationer till oss just för sitt starka symbolvärde. READ MORE