Essays about: "group agency"

Showing result 1 - 5 of 184 essays containing the words group agency.

 1. 1. Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Bonevik; [2022]
  Keywords : Infektiös keratokonjunktivit; ren; CvHV2; klamydia; kornealödem; kornealulcer;

  Abstract : Infektiös keratokonjunktivit, IKC, är en ögonsjukdom som drabbar flera arter, däribland ren. Sjukdomen rapporterades på ren för första gången för mer än 100 år sedan, men ännu är mycket okänt kring sjukdomsprevalens, sjukdomsframkallande agens och riskfaktorer för insjuknande. READ MORE

 2. 2. Luftvägsinfektion hos kalv : en utvärdering av kriterier för insättande av behandling samt behandlingseffekt vid luftvägsinfektion hos kalv

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Sandelius; [2022]
  Keywords : nötkreatur; kalv; luftvägsinfektion; lunginflammation; ultraljud;

  Abstract : Luftvägsinfektion är ett vanligt förekommande problem hos kalvar. Sjukdomen drabbar kalvar i alla åldrar och kan på sikt leda till nedsatt tillväxt och bestående förändringar i lungorna. READ MORE

 3. 3. Kommunikation i arbetet kring invasiva växter : fallgropar och förbättringspotential i kontexten ansvariga myndigheter, offentligt ägd mark och upphandlade skötselentreprenörer

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Louise Höjermark; Erika Öist; [2022]
  Keywords : Kommunikation; invasiva främmande arter; bekämpning; grönyteskötsel; skötselentreprenör; offentlig beställare;

  Abstract : Invasiva främmande växtarter utgör ett stort hot mot biologisk mångfald världen över. Att hantera dem är en kostsam och komplex process med flera aktörer involverade. I Sverige har markägaren det juridiska ansvaret att på sin mark bekämpa invasiva arter reglerade av EU-förordningen (1143/2014). READ MORE

 4. 4. The expulsion of pregnant students in Uganda: Teacher perspectives on a contravention of 'Education for All’

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Author : Amoni Kitooke; [2021-08-16]
  Keywords : schoolgirl pregnancy; student expulsion; education for all;

  Abstract : The denial of formal education to pregnant pre-tertiary school students contravenes universal access to quality education, yet the latter is a key aspiration of the 21st century. Only recently, in 2015, did Uganda draft guidelines on preventing and managing HIV/AIDS and pregnancy in school settings, with a COVID-19 related update in 2020. READ MORE

 5. 5. Labour market integration in an MNC- Crafting social sustainability from below

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Amanda Thynell; Olivia Öjeskär; [2021-06-29]
  Keywords : institutional entrepreneurship; social sustainability; multi-scalar; collective change;

  Abstract : The growing demand of corporations to take social responsibility for their businesses has contributed to a spectrum of corporate social responsibility literature. Though how companies actually operationalise social sustainability is less established. READ MORE