Essays about: "group agent responsibility"

Found 5 essays containing the words group agent responsibility.

 1. 1. Group Agents and Moral Responsibility : An Analysis of the Theory of Group Agency Given by List and Pettit

  University essay from Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Author : Anton Skott; [2021]
  Keywords : Christian List; Philip Pettit; group agency; group agent responsibility;

  Abstract : In this essay I discuss if groups can be morally responsible agents over and above the responsibility of their individual members. I consider an important collectivist theory given by List and Pettit arguing that groups can be responsible over its members. READ MORE

 2. 2. Critical Discourse Analysis on ISIS Referents : Framing and agency in four British newspapers

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Author : Olle Andersson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : To conclude, this essay set out to investigate how British newspapers of different political affiliations used discourse and the language when reporting on ISIS returnees to promote their views, biases, and perspectives. In order to fulfil the aim, critical discourse analysis was chosen as a means to conduct the analysis. READ MORE

 3. 3. The Speculation Market and newly built condominium in Stockholm

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Erika Sandell; [2016]
  Keywords : Speculative purchase; speculation buyers; speculation market; housing market; condominium flats; property developer; real estate agent; new Build; price development; Spekulationsköp; spekulationsköpare; spekulationsmarknad; bostadsmarknad; bostadsrätt; byggherre; fastighetsmäklare; nyproduktion; prisutveckling;

  Abstract : I denna kandidatuppsats har den verkliga bostadsrättsmarknaden studerats ur ett perspektivinriktat på spekulationsköp av nyproducerade bostadsrätter. Studien omfattarStockholmsområdet och intervjuer med inblandade aktörer verksamma i områder har legat till grund för undersökningen. READ MORE

 4. 4. Extending TACSI with Support for Group Behavior

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Magnus Nordfelth; Fredrik Skogman; [2006]
  Keywords : Simulated air combat; Team cooperation; Teamwork;

  Abstract : This thesis investigates the possibilities to extend a tactical air combat simulator, named TACSI, with support for team behavior in fight and attack scenarios. A model for describing teamwork has been developed. The model uses plans and primitive team actions to achieve goals. READ MORE

 5. 5. Samordning inom den svenska hjortnäringen : lämpliga organisationsformer utifrån nyzeeländska lärdomar

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Axel Bodén; Jacob Högfeldt; [2006]
  Keywords : hjortnäring; hjortkött; Nya Zeeland; samordning; organisationsmodeller;

  Abstract : Det importeras hjortkött till Sverige till ett värde av ca 135 miljoner SEK om året. Merparten kommer från Nya Zeeland. Köttet säljs främst till restauranger via grossister. Den svenska hjortnäringen består av ca 400 hägn av varierande storlek med en mycket heterogen grupp av uppfödare. READ MORE