Essays about: "growing cattle"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the words growing cattle.

 1. 1. The ethical price for dairy

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Katrin Bauer; [2021]
  Keywords : animal ethics; dairy industry; Europe;

  Abstract : In the 21st century people in modern society within Europe are used to go to a supermarket to buy groceries of daily need. Everything is easily available and affordable and barely anyone is aware of the production of their consumed goods, their origin and unpleasant side effects. READ MORE

 2. 2. The Political Economy of Deforestation of the Northwestern Colombian Amazon

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG); Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Author : Paula Andrea Sanchez Garcia; [2021]
  Keywords : Amazon; Colombia; power dynamics; political economy; hegemony;

  Abstract : The Amazon has experienced rapid forest loss in the past decades due to the growing colonization, infrastructure development and commercial agriculture expansion. Understanding the underlying social, political and economic drivers of deforestation is key to curb deforestation of the Amazon basin. READ MORE

 3. 3. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lukas Danielsson; [2020]
  Keywords : spaltstall; slaktungnöt; effektiv; tjuruppfödning;

  Abstract : Idag är lantbruket en pressad bransch som kämpar med stigande markpriser, dyra maskiner och ständig konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet från andra marknader som inte producerar livsmedel på samma villkor som vi i Sverige. Inte minst påverkad av den senast nämnda är nötköttbranschen då stora mängder nötkött importeras och konsumeras. READ MORE

 4. 4. Is Deforestation in Colombia Caused by Oil Palm Expansion?

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Mona Date; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The palm oil industry is growing globally and palm oil is today the most used vegetable oil for biofuels, however, over the last years research has showed that it has caused great deforestation in Southeast Asia where the grand majority of oil palm is produced. There has also been reports on poor working conditions showing that the palm oil is not socially sustainable either. READ MORE

 5. 5. Vass som foder till häst och nötkreatur : från skörd till ensilering

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Siri Sabina Johansson; [2020]
  Keywords : ensilering; foder; grovfoder; häst; näringsinnehåll; nötkreatur; phragmites australis; skörd; vass;

  Abstract : Vass (Phragmites australis) har historiskt sett använts som foder till framförallt nötkreatur, men på senare år har den blivit föremål för diskussioner som ett alternativt fodermedel till både nötkreatur och häst. I och med bristen på grovfoder år 2018 lyftes vass fram som en möjlig ersättare till odlat grovfoder. READ MORE